This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Artikkel:

Veel kord bitcoin’ide kajastamisest raamatupidamises – Vol. 2

03 veebruar 2017

Sven Siling , Partner, Audit & Assurance Services Director, Certified Public Accountant, Certified Public Sector Accountant |

Käesoleva aasta alguses andsid BDO Eesti vandeaudiitorid artiklis ülevaate bitcoin’ide (krüptoraha) raamatupidamisliku kajastamise levinumatest lähenemisviisidest. Artikli kohaselt mitmed hetkel kehtivad rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS-d) bitcoin’ide käsitlemise pigem välistavad, kuid üheks võimaluseks on bitcoin’ide kui immateriaalsete varade korral lähtuda varude arvestust reglementeerivast standardist (IAS 2).  

Asjatundlikul lugejal võib praktikas tekkida küsimus, kuidas kajastada raamatupidamises bitcoi’ne, mis ei vasta varude definitsioonile?

IFRS-i käsitlus otseselt reguleerimata valdkondade puhul

IFRS-i puhul on tegemist õiglase esitusviisi raamatupidamisraamistikuga, mis tähendab, et olukorras, kus standardid mingit valdkonda otseselt ei reguleeri, peab ettevõtte juhtkond arvestuspõhimõtte ise välja töötama, lähtudes seejuures arvestuse aluspõhimõtetest ja baasdefinitsioonidest.

IFRS (täpsemalt IAS 8 punktid 10 kuni 12) annab juhtkonnale sellisel juhul võimaluse kasutada analoogia põhimõtet, võttes aluseks sarnaseid ja seotud küsimusi reguleerivate IFRS-ide nõuded ja juhised. Oluline on, et selliselt valitud käsitlus annab majandusüksuse finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest õiglase ülevaate ning võimaldab aruande tarbijal teha mõistlikke otsuseid.

Eespool toodu kohaselt on võimalik bitcoin’-e kajastada raamatupidamises näiteks õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (analoogselt finantsinstrumentide arvestuspõhimõttega). Rahvusvahelisel tasandil on kirjeldatud meetodi rakendamist käesolevalt soovitanud ka Austraalia Raamatupidamistoimkond (AASB).