This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Rahavooaruandest
Publikatsioon:

Rahavooaruandest

29 september 2022

Sulev Luiga , Managing Partner, CEO |
Karin Luiga, Partner, Head of Business Development & Communication |

Kuidas majandusüksus raha teenib ja kasutab, sellest võidakse olla huvitatud mitmetel põhjustel.

Rahavoogusid käsitlevat ajaloolist informatsiooni kasutatakse muuhulgas tulevaste rahavoogude prognooside asja- ja ajakohasuse tõestusmaterjalina ning kasumlikkuse, netorahavoogude ja hinnamuutuste mõju omavaheliste suhete analüüsimisel. Samuti võimaldab rahavooge käsitlev informatsioon välja töötada erinevaid rahavoogude hindamise ja võrdlemise mudelid, prognoose ning hüpoteese.

Finantstööriistadena kasutatavad rahavoo eelarve (plaan) ning rahavoo aruanne (tegelik) ei pea ilmtingimata olema üles ehitatud võrreldavatena. Samas vähendab võrreldavus planeeritud ja tegelikult realiseerunud tulemuste võrdlemise kulusid. Mida ja kuidas võrrelda ehk detailsem rahavooaruande skeem sõltub meetodist, millega rahavooaruannet koostatakse ning majandusüksuse tegevuste ja aruandlusvajaduste eripäradest.

Uus BDO Eesti kogumik Rahavooaruandest aitab praktiliste näidete toel detailsemalt mõista rahavooaruannete koostamispõhimõtete tagamaid ja on abiks igaühele kel rahavooaruannet koostada tuleb.

Head kasutamist!