This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Artikkel:

Seotud isikute vaheliste tehingute hindade põhimõtetest

26 september 2022

Kristjan Puu , Financial Advisory Services Director |

Maksuriskide vähendamiseks tuleb ettevõtte äritegevuses rakendada siirdehindade ehk seotud isikute vaheliste tehingute hindade põhimõtteid juba varakult.

Tänapäeval rahvusvahelise maksunduse valdkonnas on üha enam tähelepanu pööratud siirdehindade reguleerimisele ja kontrollimisele ning BDO ekspertide kogemusel puudub siirdehindade põhimõtete rakendamine ja nõuetekohane dokumentatsioon enam kui 70% ettevõtest. Samuti on Eesti Maksu- ja Tolliameti poolt võetud eraldi luubi alla ettevõtted, kelle äritegevus on rahvusvaheline (nt. välismaa ettevõtted, kelle tegevusala on Eestist) ja ka Eesti ettevõtted kellel on seotud isikute vahelised tehingud välisriikides.

Siirdehindade turuväärtusele vastavuse nõude peamiseks ideeks on, et seotud ettevõtjate vahel ei toimuks kasumi varjatud ümberjaotamisi. Siirdehindade dokumenteerimine on osa üldisest riskijuhtimisest.

2007. aastal jõustus Eestis rahandusministri määrus nr 53 „Seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtuse määramise meetodid“, millega täpsustati Eesti praktikas aktsepteeritavad tehingute turuväärtuse määramise meetodid ning nende sisu. Oma ulatuselt on tegemist juhendiga, mis käsitleb tehingute õige maksustatava väärtuse leidmist ja sedakaudu muuhulgas tehingute väärtuse hindamise ning siirdehindade maksustamise (vältimise) teemasid.

Siirdehindade tähtsus on igapäevalt olulisel kohal ja varajane planeerimine aitab kaasa efektiivsele äritegevusele:

  • Saab vältida seaduse alusel suure maksusumma maksmist optimeerides makse ja riske madalama maksuga riigis tegutsevale tütarettevõttele.
  • Ettevõte võib kasutada ka siirdehindu, et viia kasum ühest jurisdiktsioonist teise. Lisaks võib selline hinnakujundus aidata ettevõttel muuta oma tütarettevõtet või sidusettevõtet kasumlikumaks.
  • Siirdehind on oluline, et leida õiglane hind, kui tehingud toimuvad sidusettevõtete vahel.
  • Siirdehind aitab grupisiseste tehingute arvestusel, mis omakorda aitab määrata nende kasumit või kahjumit. Samuti aitab üksuste vaheliste tehingute õigel ja õiglasel aruandlusel.
  • Selline hinnakujundus aitab ettevõttel vältida topeltmaksustamist.
  • Siirdehindade dokumentatsioon võimaldab maksuhalduril maksukohustusi kiiresti hinnata.

Juhul, kui Teil tekib teema kohta täiendavaid küsimusi, pöörduge palun BDO spetsialistide poole.