This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Abiks ettevõtjale eriolukorras
Artikkel:

Abiks ettevõtjale eriolukorras

14 aprill 2020

Ajakohast ametlikult kinnitatud infot ja juhiseid ettevõtjatele koroonaviiruse ja Eestis kehtestatud eriolukorra kohta leiab eriolukorra veebilehelt kriis.ee ja valitsuse kodulehelt. Eriolukorra õigusaktid on otselinkidena kättesaadavad Riigi Teatajas.

Ettevõtjad saavad oma koroonaviirust puudutavate murede ja küsimustega pöörduda riigi poole majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis loodud ühtse kontaktpunkti kaudu meiliaadressil [email protected].

Alates aprillikuust saavad tööandjad taotleda töötukassast töötasuhüvitist oma töötajatele. Hüvitist maksab riik töötajale, kellele tööandjal ei ole kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud. Hüvitise maksmise tingimustest saab lugeda lähemalt töötukassa kodulehelt ja riigiportaali artiklist „Töötasuhüvitis“.

KredEx aitab ettevõtjaid erakorralise laenukäenduse ja vajadusel erakorralise laenuga. Lähem info Kredexi kriisitoetuste koha on KredExi kodulehel.

Maaelu Edendamise Sihtasutuses (MES) on ettevalmistamisel meetmed, mis aitavad leevendada koroonapuhangust põhjustatud majanduslikke raskusi põllumajandus-, toiduainetetööstuse- ja maaettevõtjatele. Lähem info on kättesaadav MESi kodulehel.

Kuidas toetab riik maksude maksmisega hätta sattunud ettevõtjaid, saate lugeda maksu- ja tolliameti kodulehelt.

Töötukassa internetikeskkonnas saavad tööandjad üles panna oma ajutised tööpakkumised ning tööd vajavad inimesed tööandjatega kiiresti ühendust võtta ja tööd leida.

Nõuandeid töösuhete kohta eriolukorras ja töökeskkonna ohutumaks muutmiseks jagab tööinspektsioon infotelefonil 640 6000, skaibiga ’Tööinspektsiooni nõustamisjurist’ või e-kirjaga [email protected]. Infot töösuhete kohta eriolukorras saab ka portaalist Tööelu. Lähemalt käsitletakse nt sundpuhkust, palgata puhkust, töömahu vähenemist, töötasu vähendamist puudutavaid küsimusi.

Soovitused tööandjale töökorralduseks eriolukorras leiab tööinspektsiooni kodulehelt.

Nõuandeid tööruumide puhastamiseks ja desinfitseerimiseks koroonaviiruse nakkusohu korral jagab terviseameti koduleht.

Statistikaamet peatab sunniraha määramise andmeesitajatele, kes pole tähtajaks andmeid esitanud, minimaalselt kuni riikliku eriolukorra lõpuni.

Juhised riigihangete kohta seoses eriolukorraga on rahandusministeeriumi kodulehel.

Riigi Tugiteenuste Keskuse info eurotoetustega eriolukorras kerkinud küsimustes.

Lugege ka üldkoosoleku korraldamisest koosolekut kokku kutsumata ja koosolekul elektrooniliselt osalemisest.

Vastused koroonaviirusega seonduvatele korduma kippuvatele küsimustele:

Allikas: eesti.ee