• BDO Horizons 2018 esimene väljaanne
Publikatsioon:

BDO Horizons 2018 esimene väljaanne

21 veebruar 2018

Original content provided by BDO

Igas kvartalis analüüsib BDO rahvusvaheline ärinõustajate tiim M&A tehingute aktiivsust üle maailma, tuues välja ka võimalikud prognoosid tulevikuks.

2018. aasta esimene väljaanne pakub ülevaadet järgnevatest teemadest:

  • Rahvusvaheliselt paistab M&A turg paljulubav, seda tänu stabiliseeruvale poliitilisele olukorrale, rahvuvahelisele majaduskasvule, kindlale varade turuseisule ning ajalooliselt madalatele intressimääradele.
  • Seekordses Horizonis pööratakse lisatähelepanu Ameerikale, kus rahvusvaheline majanduskasv annab hoogu piirideülestele investeeringutele.
  • Tänu Ameerika Ühendriikides vastu võetud maksureformile, kindlale ning järjepidevale majanduskasvule ning ettevõttesõbralikule majanduspoliitikale nähakse Põhja-Ameerika keskmise suurusega ettevõtete M&A tegevust liikumas aastal 2018 pigem positiivses suunas.
  • Finantsteenuste sektori M&A tegevus paistab jätkavat 2017. aasta positiivses tuules, mida toetab ka Hiina järjekordne edukas aasta.
  • Rahvusvahelist kinnisvarasektori kasvu kannustab Hiina äärmiselt aktiivne kinnisvaraturg.
  • Iirimaal on toiduaine- ning joogitööstus üks kõige olulisemaid traditsioonilisi sektoreid. Vaatamata Brexitist tulenevale ebakindlusele on antud valdkonna M&A tegevus positiivselt aktiivne.