• BDO Horizons 2018 neljas väljaanne
Äritööriist:

BDO Horizons 2018 neljas väljaanne

22 november 2018

Igas kvartalis analüüsib BDO rahvusvaheline ärinõustajate tiim M&A tehingute aktiivsust üle maailma, tuues välja ka võimalikud prognoosid tulevikuks.

Horizons neljandas väljaandes avaldavad BDO M&A spetsialistid, et Hiina keskklassi ettevõtete liitumis- ja omandamistehingud Euroopas on kolmandas kvartalis tõusnud 4% üle 2018. kolmanda kvartali väärtuse. Tõus on eriti märkimisväärne võrreldes USA 92% langusega Hiina M&A tehingutes eelmise aasta sama ajaga. BDO eksperdid on arvamusel, et patiseis USA-Hiina kaubanduskokkuleppes võib seejuures olla peamiseks põhjuseks, miks piiriülesed M&A tehingud on Euroopas kasvanud.

2018. aasta neljandas väljaandes keskendutakse järgnevatele teemadele:

  • Rahvusvaheliselt püsib M&A tehingute hind kõrgena, kuid mahud on pidevalt vähenemas.
  • Lisatähelepanu pööratakse kauplemiskohtadele: kuidas USA kaubandus- ja tollipoliitika on toonud kaasa piiriüleste M&A tehingute kasvu Euroopas.
  • Vaatamata positiivsetele majandusnäitajatele aeglustub Põhja-Ameerika keskturu M&A tehingute aktiivsus.
  • Suurbritannia ja Iirimaa M&A tehingute mahud on nõrga kvartali tõttu vähenenud, kuid tehingute väärtus on jäänud samaks.
  • Kinnisvarahoolduse turul pakub uppumatu Suurbritannia M&A turg mitmeid kasvuvõimalusi.
  • Loodusteaduste puhul püsib M&A tehingute aktiivsus peale ilmetut 2017. aastat jätkuvalt tugevana.
  • Kasvavate loodusvarade toorainehinnad õhutavad jätkuvalt M&A aktiivsust.
  • Potentsiaalsete M&A tehingute puhul on näha lamedat kasvu.