• Kõige populaarsemaks ettevõtete rahastamise viisiks on erakapitali investeeringud
Artikkel:

Kõige populaarsemaks ettevõtete rahastamise viisiks on erakapitali investeeringud

17 aprill 2018

Suurbritannia tehnoloogia ettevõtete seas 2018. aasta veebruaris Ühendkuningriikide BDO poolt läbi viidud uuringus selgus, et üle poolte (57%) tehnoloogia vallas tegutsevatest ettevõtetest kavatsevad aastal 2018 kaasata võõrkapitali. Kapitali kaasamiseks otsivad võimalusi erinevates suurustes ettevõtted, kuid enim just need, kelle käive on kuni 10 miljonit naela (73%).  

Tehnoloogia ettevõtete seas on kõige populaarsemaks valikuks just erakapital, mida plaanivad kasutada 46% rahastuse otsijatest. Populaarsuselt teisel kohal on riskikapital (33%) ning kolmandal traditsiooniline panga poolt pakutav rahastusvõimalus (29%). 

Erakapitali toetus on hinnatud erinevas suurusjärgus tehnoloogia ettevõtete seas, alustades ettevõtetega, kelle käive on väiksem kui 2 miljonit naela (40%), liikudes edasi 10 - 25 miljoni naelase käibega ettevõteteni (71%) ning lõpetades üle 100 miljoni naelase käibega ettevõtetega (50%). Antud tulemuse põhjuseks on üha levinum arusaam, et erakapitaliga tegutsevatel investeerijatel on ligipääs suurtele fondidele. Nimelt eeldatakse, et rahvusvahelisel erakapitalil põhineval sektoril on umbes 1 triljoni naela väärtuses niiöelda vaba raha, mida pole veel investeeritud. Tegemist on fondidega, mille väärtust ohustab aeg ning seega otsitakse kiiremas korras paljulubavaid ettevõtteid, kuhu kiirelt ning targalt investeerida.  

Tehnoloogia ettevõtted unistavad suurelt, kuna on enesekindlad, et raha ideede teostamiseks on turul saadaval piisavalt ning ei tunne end investeeringute hankimisel suuremate või väiksemate tehnoloogia ettevõtete poolt ohustatuna (62%).   

Uuringu käigus tõid mõned tehnoloogia ettevõtted aga välja rahastamise leidmisel esineda võivaid kitsaskohti. Nimelt paistab suurimaks probleemiks olevat investorite konservatiivsus, kasumile orienteeritus ning vähene avatus uutele kombinatsioonidele ja ebatavalistele ideedele. Võttes arvesse, et erakapitali ning riskikapitali investoritel on raha, mis on vaja kiiremas korras ära paigutada, siis peaksid investorid hakkama võtma suuremaid riske ning muutma oma suhtumist.   

Üheks vähim kasutatud rahastusviisiks kujunes uuringu tulemusel avalikul turul investorite otsimine. Kõigest 9% tehnoloogia ettevõtetest, kes otsivad välisrahatust, näevad viimast võimaliku lahendusena. Sellele vaatamata on märgata muutusi ning ennustatakse, et üha rohkem rahvusvahelisi tehnoloogia ettevõtteid hakkab oma aktsiaid lähiajal avalikult pakkuma eesmärgiga suurendada ettevõtte omakapitali.