• M&A ülevaade logistika ja tarneahela sektori juhtimisest
Publikatsioon:

M&A ülevaade logistika ja tarneahela sektori juhtimisest

04 juuli 2018

BDO M&A ülevaade toob välja logistika ja tarneahela sektori peamised trendid, turu arengusuunad, hinnakujunduse mõjurid ning M&A tegevuse aktiivsuse taseme nii Suurbritannias kui ka üle maailma. 

Logistika sektoris on toimumas suured muutused. Võidujooks tehnoloogia ning automatiseerimise vallas loob üha uusi riske ning väljakutseid, aga mis peamine, tohutul hulgal uusi võimalusi. Uute toodete ja teenuste turule toojad panevad proovile vanad süsteemid ning loovad uusi ärimudeleid, et suuta vastata üha kiiremini muutuvatele ning kasvavatele tarbijate ootustele. Tänu innovatsioonile ja protsesside efektiivsuse paranemisele ettevõtetes, on ka investeeringud kasvamas ning tehingute aktiivsus suurenemas.  

Loe BDO poolt koostatud M&A ülevaadet logistika ja tarneahela juhtimise sektori kohta siit: