This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Kohustuslik kõigile Eestis registreeritud ettevõtetele: tegelike kasusaajate avaldamine Võta ühendust
Artikkel:

Kohustuslik kõigile Eestis registreeritud ettevõtetele: tegelike kasusaajate avaldamine

31 august 2018

Tiiu Mõttus , Partner, Head of Advisory Services, Head of Tax & Legal Services |

Alates 1. septembrist 2018 jõustub rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatus, mille kohaselt peavad kõik Eestis registreeritud juriidilised isikud avaldama andmed enda firma tegelike kasusaajate kohta Äriregistri teabesüsteemi kaudu.

Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõplikult omab või kontrollib juriidilist isikut piisava arvu aktsiate, osade, hääleõiguste või omandiõiguse otsese või kaudse omamise kaudu, sealhulgas osalus esitajaaktsiate või -osade kujul, või muul viisil.

Otsene omamine on kontrolli teostamise viis, mille puhul omab füüsiline isik äriühingus 25 protsendi suurust osalust pluss üks aktsia või üle 25 protsendi suurust omandiõigust.

Kaudne omamine on kontrolli teostamise viis, mille puhul omab äriühingus 25 protsendi suurust osalust pluss üks aktsia või üle 25 protsendi suurust omandiõigust äriühing, mis on füüsilise isiku kontrolli all, või mitu äriühingut, mis on sama füüsilise isiku kontrolli all.

Eraõiguslikul juriidilisel isikul on lisaks ka kohustus koguda ja hoida andmeid oma tegeliku kasusaaja kohta, sealhulgas teavet tema omandiõiguse või kontrolli teostamise viiside kohta. Tegeliku kasusaaja andmeid hoitakse Äriregistris. Kui esitatud andmetes tekivad muutused, esitab äriühing, mittetulundusühing või sihtasutus uued andmed äriregistri infosüsteemi kaudu 30 päeva jooksul andmete muutumisest teadasaamisest arvates. Kui tegeliku kasusaaja andmed ei ole muutunud, kinnitab äriühing, mittetulundusühing või sihtasutus andmete õigsust majandusaasta aruande esitamisel.

Eelnimetatud kohtustus kehtib täisühingu, usaldusühingu, osaühingu, aktsiaseltsi, tulundusühistu, mittetulundusühistu ja sihtasutuse kohta.

 Äriregistri infosüsteemi kaudu oma tegeliku kasusaaja kohta peavad eelnimetatud isikud esitama järgmised andmed:

  1. nimi, isikukood ja isikukoodi riik, isikukoodi puudumise korral sünniaeg ja -koht ning elukohariik;
  2. andmed isiku kontrolli teostamise viisi kohta.

Sihtasutus peab lisaks eelnevale esitama ka info:

Sihtasutuste seaduse § 9 tähenduses soodustatud isikute nimekirja, mis sisaldab iga soodustatud isiku nime, isikukoodi ja isikukoodi riiki, isikukoodi puudumise korral sünniaega ja -kohta ning elukohariiki iga soodustatud isiku kohta, kui sellised isikud on sihtasutuse põhikirjas märgitud.

Eelnimetatud kohustuste täitmata jätmisel on seadus ette näinud rahatrahvi, mis võib ulatuda kuni 400 000 euroni.

Juhend ettevõtjaportaali kaudu andmete esitamiseks

Abi/nõu saamiseks palun võtke ühendust BDO Eesti maksu- ja õigusteenuste tiimiga ([email protected]).