This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Töötasu hüvitis

    märts ja aprill 2021

Artikkel:

Töötasu hüvitis: märts ja aprill 2021

29 märts 2021

Svetlana Majerovitš , Tax & Legal Services Director |
Michelle Shestakova, Tax & Legal Services Legal Specialist |
Anna-Anita Danilova, Tax & Legal Services Assistant Project Manager |

Seoses koroonaviiruse leviku tõkestamise rangete piirangute kehtestamisega on paljud ettevõtted kokku puutunud majanduslike raskustega, mis võivad viia töötajate koondamiseni. Võimalikult kõrge tööhõive säilitamiseks kinnitas valitsus töötukassa nõukogu ettepanekul töötasu jätkutoetuse maksmise.

Töötasu hüvitist makstakse töötajatele, kelle tööandja tegevus on COVID-19 haiguse tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu märkimisväärselt häiritud.

Tööandja saab taotleda töötajatele töötasu hüvitist, kui:

  • tööandja käive või tulu on 2021. aasta märtsis ja aprillis langenud vähemalt 50% võrreldes perioodiga detsember 2019 kuni veebruar 2020 või perioodiga juuli 2020 kuni detsember 2020. Arvutatakse ettevõtte selle perioodi kuu keskmine käive või keskmine tulu;
  • tööandja suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- ega pankrotimenetlust ning taotlemise hetke seisuga puuduvad maksuvõlad või need on ajatatud.
  • kui tööandjal ei ole töötajatele kokkulepitud mahus tööd anda või ta on töötajate töötasu vähendanud.

Töötasu hüvitist makstakse 2021. aasta märtsi ja aprilli eest töötajatele:

  • kellele ei ole kokkulepitud mahus tööd anda (töölepingu seaduse § 35) või kelle töötasu on vähendatud (töölepingu seaduse § 37) ja
  • kelle tööle asumise kuupäev hüvitist taotleva tööandja juures on hiljemalt 1. jaanuar 2021 ja töösuhe kestab.

Töötukassa maksab töötajale hüvitist ühes kuus 60% töötaja keskmisest ühe kuu töötasust, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot (bruto).

Tööandja on enne hüvitise taotlemist kohustatud maksma omadest vahenditest brutotöötasu vähemalt 200 eurot. Töötukassa makstav hüvitis ja tööandja makstav töötasu kokku tagavad täistööajaga töötajale vähemalt töötasu alammäära ehk 584 eurot.

Tööandja ei tohi hüvitist saanud töötajaid koondada kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse, ega ka sellele järgneval kahel kalendrikuul.

Töötasu hüvitise taotlusi saab märtsikuu eest esitada 1. aprillist kuni 30. aprillini 2021 ja aprillikuu eest 1. maist kuni 31. maini 2021 e-töötukassas.

 

Juhul, kui Teil tekib teema kohta täiendavaid küsimusi, pöörduge palun meie poole – hea meelega aitame Teid!