This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Eriolukorrast tingitud ajutistest meetmetest Soomes
Artikkel:

Eriolukorrast tingitud ajutistest meetmetest Soomes

17 aprill 2020

Pensionikindlustuse (TyEL) maksumäär muutub

Soome valitsuse eelnõu kohaselt alaneb tööandja pensionikindlustusmaksete määr ajutiselt 2,6% võrra, uus määr jõustub 1.05.2020 ja kehtib kuni 2020.a. lõpuni. Ajutine soodustus suurendab aastate 2022–2025 pensionikindlustusmakseid. Töötaja pensionikindlustusmakse määr ei muutu. Soodustus rakendub automaatselt ja selle taotlemiseks ei pea pöörduma kindlustusseltsi poole.

Töö- ja ettevõtjapensioni (TyEL ja YEL) maksete tasumiseks on vastavalt Soome Sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi otsusele võimalik taotleda intressivaba kolmekuulist pikendatud maksetähtaega, see rakendub maksetele, mis kuuluvad tasumisele aprillist juunini. Maksetähtaja pikendamiseks tuleb pöörduda kindlustusseltsi poole.

Kui ettevõtlustulu väheneb märgatavalt, on võimalik ettevõtjal YEL-maksete vähendamise taotlus teha, aga arvestada tuleb mõjuga Kela poolt tasutavale päevarahale, samuti töötuskindlustusele. YEL-kindlustus on võimalik ka lõpetada, kui töötamine ettevõtjana peatub pikemaks ajaks või ettevõtja tööpanus on vähene.

Ajapikendus tuludeklaratsiooni esitamiseks  

09.aprillil teatas Soome maksuamet, et eriolukorrast tingituna antakse ettevõtetele lisaaega tuludeklaratsioonide esitamiseks, kui majandusaasta lõpp langes ajavahemikku detsember 2019 kuni veebruar 2020. Kui ettevõtte majandusaasta lõppes 31.12.2019, siis tavaolukorras oleks tuludeklaratsioon tulnud esitada hiljemalt 2020.a. aprilli lõpuks.  Otsusega anti lisaaega maikuu lõpuni, aga et 31.05 on pühapäev, siis deklaratsiooni esitamise lõpptähtaeg on esmaspäev, 1.06.2020. Otsus puudutab ka vormi 6U esitavaid välismaiseid ettevõtteid.  

Majandusaasta aruanne

Soome ettevõtted esitavad tuludeklaratsiooni lisana ettevõtte majandusaasta aruande. Praeguses eriolukorras on võimalik koostada majandusaasta ja tegevusaruanne hiljem kui nelja kuu möödumisel majandusaasta lõppemisest. Seda eeldusel, kui:

  • Majandusaasta ja tegevusaruande esitamine on võimalik seadusega ettenähtud ajal
  • Raamatupidamiskohustuslase juhatus (või muu vastav organ) teeb sellekohase otsuse enne raamatupidamise seadusega ette nähtud aastaaruande valmimise tähtaega.
  • Eelmises punktis nimetatud otsus esitatakse koos majandusaasta aruandega.

Kehtiva eriolukorra tõttu on võimalik ettevõtte majandusaasta ja tegevusaruanne Soome äriregistrile esitada raamatupidamise seaduses ettenähtud tähtajast kuu võrra hiljem. Majandusaasta aruande (1.01.-31.12.2019) äriregistrile esitamise tähtaeg on 30.09.2020 ilma, et rakenduksid sanktsioonid. Tavaolukorras tuleks Äriregistrile hilinemise eest tasuda 85 eurot.

Maksude tasumine Soome maksuametile, maksegraafikud

Ajapikendust ei ole võimalik taotleda käibe- või muude regulaarselt maksuametile esitatavate deklaratsioonide puhul, mille hilinemisega esitamise eest määratakse endiselt trahvid. Küll aga saab mõjuva põhjuse olemasolul taotleda OmaVero kaudu trahvide tühistamist (Omat veroasiat > toiminnot > kaikki toiminnot > viestit ja ajanvaraus > lähetä viesti).   

Soome maksuamet on muutnud maksegraafikute tingimusi ettevõtetele soodsamaks. Need koostatakse pikemaks ajaks ja intressimäär väheneb.

  • Esimese makse sooritamise aeg on kolme kuu möödumisel graafiku jõustumisest
  • Maksuamet lisab graafikusse automaatselt kõik maksud, mille tasumise tähtaeg on 31.05.2020 ja mida ei ole õigeaegselt tasutud
  • Seni kehtinud 7-protsendiline intress alandati on 4-protsendiliseks. Uus määr rakendub vaid maksete puhul, mis kuuluvad tasumisele pärast 1.03.2020.

Ka juba kehtivat maksegraafikut on võimalik eriolukorrast tingitud makseraskuste ilmnemisel muuta vastavalt uutele reeglitele, kui on täidetud järgmised tingimused:

  • Ulosottos ei ole maksuvõlgu
  • Ettevõte on esitanud kõik vajalikud deklaratsioonid maksuametile ja tuluregistrile
  • Varasemaid maksegraafikuid ei ole tühistatud kohustuste täitmatajätmise tõttu    

Maksegraafikut on kõige lihtsam taotleda OmaVero kaudu ja kui kõik eeldused täituvad, koostatakse maksegraafik automaatselt. Telefoni teel tehtud taotlusele saabub vastus nädala jooksul posti teel.

Kui ettevõttel on maksuvõlgnevusi, mis on maksuametilt siirdunud ulosottole, tuleb maksegraafiku koostamiseks pöörduda otse ulosotto poole.

Praeguses olukorras on oluline pöörata tähelepanu sellele, et ettevõtte avansilise tulumaksu maksed oleks vastavuses majandusaasta prognoositava tuluga. Avansiliste maksete graafikut saab muuta OmaVeros ilma kirjalike lisaselgitusteta.  

Tuluregister

Kui ettevõttel ei ole eriolukorrast tingituna või muudel mõjuvatel põhjustel võimalik esitada tuluregistrile õigeaegselt palgadeklaratsioone, siis 2020.a. jooksul selle eest trahve ei määrata.

Töötaja puhkusele saatmine

Sundpuhkuse perioodiks saab töötaja taotleda päevaraha töötuskassast (ainult liikmed) või Kelalt. Kelalt on võimalik taotleda ka tööturutoetust (työmarkkinatuki). Töötaja peaks üle vaatama ka enda tulumaksuprotsendid ja vajadusel tellima uue tulumaksukaardi, mis vastab paremini tegelikule olukorrale. Toetussummad on tulumaksustatavad.

Täiendavate küsimuste korral palun võtke kindlasti ühendust BDO spetsialistidega.

 

Lisainfo

https://www.prh.fi/fi/asiakastiedotteet/2020/P_20481.html

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/korona/

https://www.kela.fi/tyonantajat