This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Karoliina Treteri karjääriredeli iga sammu on julgustanud küsimus: “Kui raske see ikka olla saab?”
Artikkel:

Karjääri kiirtee 3

05 mai 2021

Tiina Nuum, Vabakutseline sisukirjutaja |
Karin Luiga, Partner, Head of Business Development & Communication |

Karoliina ühines BDO Eesti meeskonnaga 2017. aastal raamatupidamise projektijuhina ning 2020. aasta jaanuaris edutati ta raamatupidamise teenusliini juhiks. Lisaks äriliini juhtimisele vastutab ta mitmete rahvusvaheliste IT-valdkonna, jaekaubanduse ning liisinguteenust pakkuvate ettevõtete raamatupidamise korraldamise eest. Karoliina omab üle 10-aastast raamatupidamiskogemust ning naudib kasulike teadmiste juurde õppimist ja edasi andmist ka teistele. Arvestusvaldkonna kiire areng annab selleks hea võimaluse - uusi asju, millega end pidevalt kursis hoida, on palju.

 

Karoliina, mis eriala kasuks sa peale gümnaasiumi otsustasid ja miks?

Kaalusin erinevaid kõrgkoole ja erialasid. Mäletan, et üks tugevamatest soosikutest oli veel TTÜ keemiateaduskond, kuid otsustasin õppima asuda majandusarvestust. Tol hetkel oli tegemist pigem juhusliku, kuid mitte halva valikuga, sest olen erialale juba pea 14 aastat truuks jäänud.

 

Milliseid rolle oled oma karjääri jooksul jõudnud täita?

Alustasin 2007. aastal raamatupidamise teenust pakkuvas ettevõttes raamatupidajana, sealt liikusin Avon’i rahvusvahelisse kontserni. Alguses toetasin müügiosakonda raamatupidamisega ja hiljem koordineerisin Soome filiaali raamatupidamist äri ning erinevate teenusepakkujate vahel. Sealt edasi liikusin juba BDO-sse raamatupidamisteenuste projektijuhiks. Sellele järgnes meeskonnajuhi roll ning lõpuks terve äriliini töö koordineerimine.

 

Niisiis oled BDO-s juba pea 4 aastat ning äriliini juht olnud üle aasta. Kuidas vaatad sellele aastale tagasi? Kuidas sinu karjääri kiirtee on kulgenud ja mida ootad lähitulevikult?

2020. aasta jääb meelde. Ühelt poolt muutunud tööülesannete tõttu ja teisalt muidugi tervisekriisiga seonduvalt. Palju oli turbulentsust ja teadmatust, ebakindel keskkond tõi juba olemasolevad kitsaskohad teravalt esile, aga samas motiveeris paljusid inimesi nägema keerulises olukorras takistuste asemel võimalusi.

Minu jaoks isiklikult oli suure vastutuse võtmine alguses keeruline. Värske keskastmejuhina oli suurimaks väljakutseks ära tabada oma otsustuspädevuse piirid.

Lisandus veel kaugtöö faktor. Olime ettevõttena küll selleks füüsiliselt valmis, aga kodukontori rutiinide paika loksumine võttis omajagu aega.

Aasta jooksul on ka minu roll mõnevõrra muutunud. Teenusliinist on saanud äriliin ning otsustusvabadust on rohkem. Täna olen oma valiku ja otsustega väga rahul. Sellise meeskonnaga on lausa lust tööd teha. Samuti on BDO igati toetanud. Ühe käega andnudki piisavalt tegutsemisvabadust ja teise käega tuge ja julgustust.

 

Milline on sinu tavaline päev tööl?

Meie töö on tsükliline ja tööpäeva rütm kujuneb vastavalt nädalatele. Kui raamatupidajatel on kiire aeg, siis on minul rohkem nõuandev roll. Vastan meeskonna küsimustele ja aitan leida sobivaid kontakte, kui teadmistest jääb väheks.

Kui arvestuse kiiremad ajad saavad mööda, siis on aega rohkem juhtimise teemadega tegeleda. Siis on laual pigem äri ning meeskonna arendamisega seotud teemad. Koolitame regulaarselt praktikante nii endale järelkasvu leidmiseks kui ka arvestuse üldisesse arengusse panustamiseks.  

Kord kuus proovime kontakti hoida BDO võrgustiku raamatupidamisvaldkonna juhtidega, et leida ja hoida teenuse osutamiseks parimaid praktikaid ning vahetada kogemusi.

Aeg-ajalt tegelen ka ise klienditööga. Minu jaoks on huvitav töötada uute klientide ning nende arvestusprotsesside ülevõtmise ja sisseseadmisega.

  

Millises suunas raamatupidamise teenus liigub – kas pigem muutub standardsemaks ja automaatsemaks või vajavad ettevõtted pigem paindlikke ning erijuhtumeid arvesse võtvaid rätseplahendusi? 

Siin ei saa vastandada automatiseerimist paindlikele lahendustele. Nö klassikaliste ärimudelite kõrvale nagu tootmine ja teenindus on ilmunud terve rida uusi mudeleid, mis kombineerivad kõikvõimalikke valdkondi. Nii nagu pole erinevaid äriprotsesse tihti otstarbekas ja sageli ka võimalik automatiseerida, on ka äritugiteenustega. Tugi toimib hästi ainult siis, kui see vastab äri vajadustele.

Raamatupidamise muutumise suundi tuleks vaadata tegelikult protsesside kaupa. Kõik sellised tööd, mida on võimalik muuta standardsemaks ning automatiseerida, selles suunas ka liiguvad. Ma usun, et järgmise viie aasta jooksul kaob arvete sisestamise ning nende maksmisega seonduv käsitöö täiesti ära ning tänane sisestamise funktsioon muutub kontrollifunktsiooniks.

Meie klient vajab sageli tuge nende protsesside kaardistamises, mida automatiseerimise läbi lihtsamaks teha ning abi uuenduste sisse viimisel. Sarnast välise eksperdi pilku ja tuge julgen soovitada ka teistele. Vahel on väga kasulik lasta vaadata olemasolevad protsessid üle ja saada ettepanekuid parendusteks. Raamatupidamise nõustamine on meil ka täiesti eraldi teenusena olemas.

 

Kas tehnoloogia tundmiseta enam raamatupidajaks ei saa?

Kahtlemata on väga oluline ennast pakutavate uuendustega kursis hoida ning iga uue tehnilise lahenduse juures läbi mõelda, kas kellelgi meie klientidest võiks just sellest protsessist, programmist või vidinast kasu olla.

Samal ajal on vaja meeles pidada, et põhjalikud arvestuse alased algteadmised on kohustuslikud või siis nö hügieeni küsimus. Ei saa eeldada, et programm teeb kogu töö ära. Kena ju oleks, aga pahatihti sellest eeldusest saavad kõik probleemid ka alguse.

 

Kuidas sulle lähituleviku trend tundub, kas raamatupidamist kui tugiteenust ostetakse pigem teenusena sisse või hoitakse siiski oma raamatupidajat palgalisena?

Ma usun, et trend on teenusepakkuja suunas. Automatiseerimisega väheneb ettevõtete sees raamatupidajate arv ning võivad tekkida murekohad, kui inimest on vaja asendada. Teenusepakkuja tagab meelerahu, et töötaja puhkuse ajaks on asendused olemas.

Samuti võib täiskohaga töötaja hoidmine muutuda ettevõttele kulukamaks kui teenuse sisse ostmine. Palgakulu + koolituskulud + osa üldkuludest+ töövahendid - kui kõik need komponendid kokku lüüa, on teenuse sisse ostmisel hulk eeliseid.

Ka see, et teenuseosutaja hoolitseb töötajate teadmiste asjakohasuse eest ja panustab pakutavate lahenduste ajakohastamisse.

Raamatupidaja on juhtkonnale oluline partner ning meie kogemus on näidanud, et ka teenusepakkujaga kujunevad head ja usalduslikud suhted ning ühine panustamine ettevõtte heasse käekäiku ja pakutavate lahenduste kvaliteeti. Kuigi raamatupidamise delikaatsus ja konfidentsiaalsus tunduvad esmase takistusena, miks teenust mitte sisse osta, siis tegelik kogemus hajutab need hirmud kiirelt.

Kui vaadata raamatupidaja vaatenurgast, siis võrgustikus töötamine annab oluliselt suuremad võimalused ja motiveerib arvestusala arengutega kursis olema. Meeskond on BDOs piisavalt suur ja rohkete kogemustega, et ka keerukamatele küsimustele asjatundlikud vastused leida.

 

Mis on finantsvaldkonna puhul sind üllatanud? Mis sind sinu elukutse juures inspireerib?

Finantsvaldkonna juures on mind üllatanud selle mitmekülgsus. Minu jaoks on hästi inspireeriv uue ettevõtte tundma õppimise protsess.  

 

Millise saavutuse või panuse üle BDO-s tunned kõige enam uhkust?

Hea on vaadata kolleegide kiiret arengut. Tunnen kõige enam uhkust selle üle, et BDO-s praktikantidena alustanutest on lühikese ajaga välja kasvanud silmapaistvad professionaalid. Mul on hea meel, et mul oli julgust neile piisavalt iseseisvust võimaldada. Usun, et motivatsioon on inimese sisemine asi, aga töökeskkond võiks luua võimalused selle teostamiseks, pakkuda piisavalt põnevaid väljakutseid ja õrna müksu harjumuspärasest kaugemale minemiseks. Lõpptulemusena on enamasti inimene ka ise oma saavutuse üle uhke ja rõõmus. Juhina tuleb mul luua see keskkond õnnestumiseks.

Värskemate kolleegide kiire arengu kõrval olen uhke ka oma meeskonna staažikamate liikmete üle ning tänulik, et nad on mind juhina usaldanud.  Meil on väga tugev ja kokkuhoidev meeskond, mis teeb BDOs töö tegemise igati nauditavaks.

 

Mida soovitaksid noorematele kolleegidele või finantsvaldkonna üliõpilastele?

Noorematele kolleegidele soovitan olla julge, proovida uusi asju ja võtta aeg-ajalt riske. Mugavustsoon ei arenda edasi.

Üliõpilastele soovitan võimalikult vara alustada praktikaga või osakoormusega erialase tööga. Reaalne vaade ettevõtte finantsellu aitab leida parema fookuse ja pidepunktid ka teoreetiliste teadmiste omandamisel.

 

Kuidas veedad vaba aega ning saavutad töö ja eraelu tasakaalu?

Pean tunnistama, et töö ja eraelu tasakaalu saavutamine kodukontori tingimustes on üsna keeruliseks osutunud. Tööpäeva lõppemise ja koduse elu algamise piir on üsna häguseks muutunud. Sellises olukorras on minu jaoks oluline veeta aega kodust eemal. Hea võimaluse selleks on andnud golfiga tegelemine. Veedame pere ja sõpradega palju aega ka metsaradadel. Mulle meeldib ka väga reisida ja loodan, et varsti jälle õnnestub.

Karjääri kiirtee artiklisari valmib Tekstiagentuur OÜ vabakutselise sisukirjutaja Tiina Nuum abiga.