This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

IFRS – olulistest põhimõtetest ja muudatustest

Kuupäev: 09 veebruar 2017
Time: 10.00 kuni 15.30
Addenda koolitusklass
A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn, II korrus
Tallinn  11316
get directions

Helen Tammesalu
Email
 • Summary

Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid (IFRS) on tänapäeva juhtivaks arvestustavaks. Heal tasemel IFRS teadmised on olulised, sest nad võimaldavad mõista arvestusalaseid arenguid ning hinnata IFRSle ülemineku mõju ettevõtte finantspositsioonile juhul, kui raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtutaks Eesti hea raamatupidamistava asemel hoopis IFRS põhimõtetest.
Ootame Teid koolitusele, kus keskendutakse eelkõige IFRS standarditele, mis kehtivad alates 2014. aastast; tuuakse hulgaliselt arvulisi lühinäiteid ning rõhutatakse peamisi erinevusi IFRS-i ja Eesti hea raamatupidamistava vahel.

Teemad

 • IFRS esmakordse rakendamine
  - algsaldode korrigeerimise põhimõtte
 • Enamlevinumad arvestusvaldkonnad
  - õiglase väärtuse hindamise üldpõhimõtted
  - finantsinstrumendid
  - varud
  - kinnisvarainvesteeringud
  - materiaalne ja immateriaalne põhivara
  - eraldised, tingimuslikud varad ja tingimuslikud kohustused
  - tulu kajastamine
  - sihtfinantseerimine
  - rendiarvestus
  - tütar-, sidus- ja ühisettevõtete kajastamine
 • IFRS valdkonnad, mida Eesti hea raamatupidamistava otseselt ei käsitle
  - aktsiapõhised maksed
  - edasilükkunud tulumaks
  - lõpetatud tegevusvaldkonnad
 • Aruande esitusviis ja avalikustamise nõuded
  - esitusviisi põhireeglid
  - näiteid olulisematest avalikustamise nõuetest
  - mida tuleb silmas pidada, kui IFRS aruanne soovitakse esitada taksonoomia keskkonnas

Koolitajad

Sven Siling, BDO Eesti AS partner
Sven omab ligi 15 aasta pikkust töökogemust audiitorina ning ta tegeleb aktiivselt koolituste väljatöötamise ja koolituste andmisega. Tema populaarsemad koolitused on seotud raamatupidamis- ja auditialaste teemadega nagu näiteks raamatupidamise aastaaruannete koostamine, konsolideerimine, raamatupidamislikuke hinnangute andmine ning audiitori aruannetega seonduvad küsimused. Sven on Eesti Vabariigi vandeaudiitor ning ta kuulub Eesti Audiitorkogu juhatusse ja on Eesti Raamatupidajate Kogu nõukoja liige.

 

Barbara Asu, BDO Eesti AS ärirahanduse nõustaja
Barbara omab Tallinna Tehnikaülikooli ärirahanduse magistrikraadi ning varasemat töökogemust nii auditi kui ka panganduse valdkonnast. Peale igapäevase ärinõustamise teeb ta koostööd Tallinna Tehnikaülikooli karjääri- ja nõustamistalituse ning Tallinna Ülikooli karjääri- ja nõustamiskeskusega, viies läbi erinevaid erialaseid teemaseminare tudengitele. Barbara on osalenud lektorina erinevatel koolitustel nagu näiteks koolitused teemadel „Finantsmatemaatika põhimõtete rakendamine Eesti hea raamatupidamistava valguses“ ja „Õiglase väärtuse hindamine mõistliku kulu ja pingutusega“.

Maksumus

Registreerides kuni 26. jaanuarini 2017 on koolituse soodushind 179 € + km, hilisematele registreerijatele tavahind 199 €  + km. Hinnasoodustus -10% kehtib kahele ja enamale osalejale ühest organisatsioonist.