• Aastaaruanne 2017

Aastaaruanne 2017

Kuupäev: 08 veebruar 2018
Time: 10.00 kuni 16.00
Tammsaare ärikeskus
A.H. Tammsaare tee 47, V korrus
Tallinn  
get directions

Sandra Lindermann
Email
 • Summary

Muudatustest ja traditsioonilistest võtmeteemadest

Eesti raamatupidamine on pidevas arengus, mistõttu aastaaruande korrektseks koostamiseks on vaja võrdselt hästi teada nii viimaseid muudatusi, kõige hilisemaid tõlgendusi arvestuse „hallides“ valdkondades, aga ka traditsioonilisi võtmeteemasid. Koolitusel käsitletaksegi kõiki neid valdkondi:

 

 • 2017. aasta muudatused, sh
  • Raamatupidamise Toimkonna juhendite muudatused tulenevalt Eesti finantsaruandluse standardi rakendamisest
  • muudatused audiitortegevuses ja audiitortegevuse seaduses
 • Varasemate muudatuste järelkaja, sh
  • kas valida mikro- ja väikeettevõtja puhul lühendatud või täispikk aruanne
  • konsolideeritud aruande koostamisest vabastuse erandid
  • tehingute kajastamisest sobivatel kirjetel
 • Traditsioonilised võtmeteemad, sh
  • inventuuride läbiviimine
  • varade ja kohustuste väärtuse hindamine, sh finantsvarad, varud ja kinnisvarainvesteeringud ning põhivarade kaetava väärtuse testimine
  • tulude ja kulude periodiseerimine, sh kaupade ja teenuste müük ning saadud sihtfinantseerimise kajastamine
  • rahavoogude aruande koostamine meetodil kus „kõik läheb kokku ja vahesid ei teki“
  • aastaaruande esitusviis, sh saldeerimine põhiaruannetes ning lisainformatsiooni avalikustamine (sh tegevuse jätkuvuse ebakindlus ja seotud osapooltega tehtud tehingud)
 • Maksumuudatused
  • 01.01.2018 jõustuva tulumaksuseaduse muudatuse kohaselt on residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu kuus 500 € ja aastas 6000 € eurot.
  • Koolitusel anname põhjaliku ülevaate, toome arvulisi ja elulisi näiteid ning selgitame uue seadusemuudatuse mõju igale töövõtjale
  • Arvulised näited palgatasemete kaupa
  • Aastasissetuleku arvutamine
  • Muu tulu arvestamine (näiteks kinnisvara müük, dividenditulu, jagamismajanduselt tulevad tulud)
  • Uue seaduse ohud ja võimalikud karid

 

Lektorid: Sven Siling ja Tiiu Mõttus

Toimumisaeg: 08. veebruar 2018 kell 10.00 kuni 16.00
Toimumise koht: A.H. Tammsaare tee 47, Tammsaare ärikeskus, V korrus

Osavõtutasu: BDO kliendile 95 eurot, teistele 110 eurot (lisandub käibemaks).
Registreerumine: Palume kindlasti eelregistreeruda hiljemalt 01.02.2018,  aadressil koolitus@bdo.ee

Lisainfo: Sandra Lindermann (sandra.lindermann@bdo.ee, +372 5622 7507)