• Finantsidest mittefinantsistidele

Finantsidest mittefinantsistidele

From: 24 aprill 2018
To: 08 juuni 2018
Time: Koolituspäevade kestus on 09.30-16.45

EBS Executive Education
A. Lauteri 3, 4. korrus
Tallinn  
get directions

  • Summary

Kui seni on finantsaruanded olnud suuresti finantstöötajate rida, siis mida aeg edasi, seda olulisemaks muutuvad need ka teiste valdkondade töös. Oluline on teadmine kuidas olla oma valdkonnas efektiivsem ning mõista nii enda, koostööpartnerite kui ka konkurentide finantsaruannetes olevate numbrite tagamaid.

Finantsidest mittefinantsistile arenguprogrammi on oodatud osalema ettevõtete juhid ja spetsialistid, kes soovivad saada teadmisi kuidas ettevõtet tulemuslikumalt juhtida ning kuidas efektiivsemalt planeerida ettevõtte finantsidega seotud tegevusi.

Programmi eesmärkideks on anda ettevõtete juhtidele, kellel ei ole erialast finantsharidust võimalus omandada finantsaruannete koostamise, lugemise ja hindamise oskusi. Programmi lõpetaja mõistab ettevõtte finantsaruande seoseid ettevõtte protsessidega.

 

Õpiväljundid:

Programmi läbimise tulemusena osaleja:

  • oskab lugeda aastaaruannet ehk saab aru aruannete ja nende osade vahelistest põhiseostest ning teab, kust otsida vajalikku infot;
  • saab aru, kuidas tema valdkond (firma põhiprotsess) on seotud finantsnäitajatega ja kuidas need näitajad aitavad oma valdkonnas tegevust jälgida ning ohjata;
  • oskab koostada eelarveid;
  • on kindlam, mõistmaks, millised on peamised riskikohad põhiprotsessides (sh pettuse risk) ja millistes finantsnäitajates probleemid tavaliselt välja paistavad;
  • oskab võrrelda ennast konkurentidega, teab, kuidas saada finantsaruandes taustainfot partnerite kohta.


Õppekava rühm: Ärindus ja haldus

Lektorid: Sulev Luiga, Dmitri Volov, Urmas Võimre, Sergei Tšistjakov, Aet Toots

 

Moodulid ja ajakava

Finantsidest mittefinantsistile arenguprogrammi kestuseks on kolm kuud, igal kuul toimub üks kahepäevane moodul. Auditoorne õppemaht on 48 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisva töö aeg.

Koolituspäevade kestus on 09.30-16.45.

Võimalik on osaleda ka programmi üksikutes moodulites.

Rohkem infot ja registreerimine SIIN.