• Raamatupidaja kutsepädevusõpe

Raamatupidaja kutsepädevusõpe

From: 12 oktoober 2018
To: 13 aprill 2019
Time: Koolituspäevade kestus on 10.00-17.15
Tammsaare Ärikeskus
Tammsaare tee 47
V korrus
Tallinn  
get directions

 • Summary

Ettevalmistus 2019 kevadel toimuvaks kutseeksamiks – Vanemraamatupidaja tase 6.

Koolitus kestvusega 14 õppepäeva (112 akadeemilist tundi) toimub 12.10.2018-13.04.2019. Kursus toimub kahel päeval kuus reedeti ja laupäeviti kell 10.00-17.15.

Toimumise koht: hotell Dzingel (Männiku tee 89, Tallinn) ja Tammsaare Keskus V korrus (Tammsaare tee 47, Tallinn)

Kutsepädevusõppe eesmärgiks on anda põhjalik ülevaade:

 • raamatupidamist reglementeerivatest standarditest Eestis ning nende praktilistest rakendustest;
 • ettevõtte finantsseisundi hindamisest ja finantskavandamisest ning andmete analüüsimise erinevatest meetoditest;
 • muudatustest maksunduses ja tööseadusandluses.

Eraldi tähelepanu alla on võetud alates 01.01.2016 ja hiljem algavate perioodide kohta kehtima hakanud raamatupidamise seaduse muudatused, mille tulemusel kehtib Eesti finantsaruandluse standard ning mis näeb ette erinevad aastaaruande nõuded mikroettevõtjatele, väikeettevõtjatele, keskmise suurusega ettevõtjatele ja suurettevõtjatele.

Kursuse edukas läbimine annab kõrgetasemelised ja ajakohased teadmised raamatupidamisarvestusest ning loob seeläbi head eeldused erialaseks arenguks. Läbi kursuse tõstame raamatupidaja kutsealased teadmised ja oskused järgmisele tasemele ning valmistame ette soovijad kutseeksamiks.

 

Õpiväljundid

Majandusarvestuse Keskuse raamatupidamise kutsepädevuse kursuse lõpetanu:

 • on läbinud kursuse vastavalt õppekavale ja sooritanud Majandusarvestuse Keskuse proovieksami (proovieksam ei ole kohustuslik);
 • tunneb raamatupidamise aluseid ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid (RTJ);
 • oskab koostada raamatupidamise aastaaruannet Eesti hea raamatupidamistava järgi;
 • on kursis rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS);
 • oskab koostada konsolideeritud aruandeid;
 • tunneb finantsjuhtimise aluseid;
 • oskab koostada finantsjuhtimise mudeleid Excelis;
 • tunneb töö- ja maksuseadusandlust;
 • oskab luua kuluarvestuse süsteemi ettevõttes;
 • on omandanud omahinna kalkuleerimise põhitõed;
 • on õppinud tundma erinevaid eelarvestamise meetodeid;
 • teadmised ja oskused vastavad kutsestandardile – vanemraamatupidaja tase 6.

 

Koolituse kuupäevad:

 1. 12.10.2018
 2. 09.-10.11.2018
 3. 07.-08.12.2018
 4. 11.-12.01.2019
 5. 08.-09.02.2019
 6. 08.-09.03.2019 ja 22.03.2019
 7. 12.-13.04.2019

26.04.2019 kell 10.00 – 14.00 soovijaile proovieksami konsultatsioon ja eksam. Kutseeksam toimub mais 2018. Täpsem info Raamatupidajate Kogu kodulehel.

 

Koolituspäevade päevakava koos kellaaegadega:

 • 10.00 – 11.30     Loeng
 • 11.30 – 11.45     Vaheaeg
 • 11.45 – 13.15     Loeng
 • 13.15 – 14.00     Lõuna
 • 14.00 – 15.30     Loeng
 • 15.30 – 15.45     Vaheaeg
 • 15.45 – 17.15     Loeng

1 õppepäev kestab 8 akadeemilist tundi (8*45 minutit).

 

Kursuse teemade jaotus päevade kaupa:

 1. Finantsraamatupidamine 6 päeva (48 akadeemilist tundi).
  Lektorid Sven Siling (BDO Eesti AS) ja teised BDO AS lektorid.
 2. Finantsjuhtimine 5 päeva (40 akadeemilist tundi).
  Lektorid Priit Sander (Tartu Ülikool) ja Mark Kantšukov (Tartu Ülikool).
 3. Maksuarvestus (käibemaks, tulumaks) 1 päev (8 akadeemilist tundi).
  Lektorid Kaia Loob (Maksu- ja Tolliamet) ja Evelyn Liivamägi (Maksu- ja Tolliamet).
 4. Tööseadusandlus 0,5 päeva (4 akadeemilist tundi).
  Lektor Niina Siitam (vabakutseline lektor).
 5. Kuluarvestus 1 päev ja raamatupidamise praktika 0,5 päeva (12 akadeemilist tundi).
  Letor Margus Tirp (vabakutseline lektor).

Kokku 14 päeva (112 akadeemilist tundi).

 

Rohkem infot ja registreerumine SIIN.