Regina

Regina Laurend

Senior Auditor

BDO Tallinn

+372 5843 8587

+372 627 5500

vCard

Regina ühines BDO meeskonnaga 2017. aastal. Vanemaudiitorina tegeleb Regina igapäevaselt töövõttude planeerimisega eri valdkondades. Ühtlasi teostab Regina pakendiaruandluse audiitorkontrolli, finantsaruannete auditeid ning ülevaatusi ja kontrollib tehingute seaduslikkust, keskendudes peamiselt avalikus sektoris tegutsevatele ettevõtetele. Oma töös on ta kokku puutunud ka konsolideerimisega.

Regina omab varasemat töökogemust, olles läbinud mitmeid praktikaid raamatupidajana nii avalikus kui erasektoris tegutsevates ettevõtetes. Regina on oma töös kokku puutunud ka mitmete raamatupidamis- ja arvutiprogrammidega, nagu näiteks Erply, Merit Aktiva, SimplBooks, HansaRaama ning Excel. Et oma teadmisi ja kogemusi täiendada, osaleb Regina aktiivselt BDO sisestel ja välistel erialakoolitustel.

Regina on lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ettevõtluse ja majandusarvestuse eriala cum laude. Lisaks on ta edukalt sooritanud raamatupidaja 5. taseme kutseeksami.

 

HARIDUS

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (EQF); raamatupidaja, tase 5
Lääne-Viru Rakenduskõrgkool; BA ettevõtlus ja majandusarvestus cum laude
Rakvere Reaalgümnaasium

 

KEELED

Eesti (emakeel)
Saksa
Inglise