• Majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta aruanne esitatakse Soome Maksuametile nelja kalendrikuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist. Näiteks majandusaasta 01.01.2018 – 31.12.2018. a. eest esitamise tähtaeg on 30.04.2019.

Majandusaasta aruanne esitatakse elektrooniliselt vormil 6B (kuni 2016). Alates 2017. a. esitavad Soome riigis tegutsevad ettevõtted vormil 6B ning välisriigi ettevõtted ja äriühingud, mille põhitegevus toimub Soome riigis, vormil 6U.

Majandusaasta aruanne koosneb kasumiaruandest ja bilansist ning kohustuslikest lisadest.

 

Majandusaasta aruande lisad:

 • koopia juhatuse koosoleku protokollist majandusaasta tulemuste heakskiitmise ning dividendide jagamise otsuse kohta
 • selgitus ettevõtte tegevusest Soomes (lisa 80)
 • finantsaruanne (Tasekirja), mis koosneb:
  • kasumiaruanne
  • bilanss
  • bilansikirjete lisadest nagu võlad ja kohustused, maksuvõlad ja ettemaksed
  • tööjõukulud
  • põhivara arvestus ja amortisatsioon
  • muud finantstulud ja -kulud
  • osakapitaliga seonduvad kirjed nagu kasum, kahjum, dividendide jagamine

Tasekirja allkirjastatakse juhatuse liikmete poolt ning köidetakse kokku üheks dokumendiks.

Tasekirja säilitatakse paberkandjal 10 aastat.

 • muud lisad, mis on näidatud vormil 6B või 6U

 

Majandusaasta aruande esitamine paberkandjal on võimalik ainult tehnilise rikke olemasolu korral, samuti esitamise tähtaega ei pikendata firma omaniku puhkuse ega haiguse tõttu.

Majandusaasta aruande alusdokumendid nagu kasumiaruanne, bilanss, pea- ja päevaraamatu kirjed, ostjate ja hankijate saldod majandusaasta lõpu seisuga, panga- ja kassa väljavõtted, ostu- ja müügiarved, kulukviitungid ja kuluaruanded, maksuameti saldod, palkade ja põhivara arvestused säilitatakse kas arhiveerituna paberkandjal või elektrooniliselt.