• Tööandja maksud palgalt

Tööandja maksud palgalt

Sotsiaalmaks 0,77% (2019)

Kohustuslik pensionikindlustusmaks (TyEL)
sisaldab ka töötaja osa, keskmine tööandja kulumäär

25,2% (2019)
18,45% (2019)

Töötuskindlustusmaks (töötaja ja osaniku brutotasult)
Palgasumma osalt, mis ületab 2 086 500 eurot

0,5% (2019)
2,05% (2019)

 

  • kohustuslik töötajate õnnetusjuhtumikindlustus, mille maksumäär oleneb ettevõtte töö üldisest iseloomust, riskide võimalikkusest, töökoha ohutusastmest ja muudest teguritest lähtuvalt ning määratakse kindlustusfirma poolt. Keskmiselt on arvestuslik suurus 0,8% töötajate brutopalgalt.
  • kohustuslik töötajate kollektiivne kindlustus, mis tagab tööandjale töötajate teekonnal kodu-töökoht ja töökoht-kodu ning töö ajal tööruumides või mujal tööga seotud kohas viibimisel tekkinud kindlustusjuhtumi kulude hüvitamise. Makse suurus määratakse kindlustusfirma poolt ning keskmiselt on see 0,07% töötajate brutopalgalt.

 

Ettevõtte omaniku (100% osalusega) tasult arvestatakse YEL-maks (omaniku pensionikindlustus), mille kohta sõlmitakse kindlustusfirmaga eraldi leping.

Tööandja maksud arvestatakse kõikide töötajate brutopalgalt, v.a YEL-kindlustus.

Sotsiaalmaksu, pensioni- ja töötuskindlustusmaksu protsendi suurus on muutuv, mille kehtestab Soome riik igaks kalendriaastaks eraldi.