• Töötaja maksud palgalt

Töötaja maksud palgalt

Tulumaks arvestatakse vastavalt maksukaardile (verokortti), mille väljastab Soome Maksuamet igale töötajale. Tulumaksu määr sõltub isiku eelnevate aastate jooksul teenitud brutotöötasust. Maksukaart väljastatakse üheks aastaks, kehtivusega 1.02.xxxx – 31.12.xxxx. Näiteks 01.02.2019 kehtima hakanud maksukaardil oleva maksuprotsendi alusel arvestatakse tulumaks ka 2020. a jaanuarikuus väljamakstavalt töötasult.

Alates 01.02.2019 maksukaardid ühtlustati - tulumaksu arvestus madalama põhiprotsendiga toimub kuni maksukaardil märgitud aastatulu piirsummani, selle ületamise korral toimub arvestus kõrgema lisaprotsendi järgi.

Töötaja saab Maksuametilt taotleda uut maksukaarti, kui on ette näha tema käesoleva aasta tegeliku brutotöötasu osutumist väiksemaks või suuremaks, optimeerimaks igakuiselt arvestuslikku tulumaksu summat.

 

Kohustuslik pensionikindlustus (TyEL-maks), mis oleneb töötaja vanusest:

17-52-aastased ning 63-67-aastased 6,75% brutopalgast (2019)
53-62-aastased 8,25% brutopalgast (2019)

Üleminekukuul, näiteks kui töötajal täitub 53 eluaastat, siis kõrgema protsendiga arvestus algab sünnipäevale järgnevast kalendrikuust.

Pensionikindlustust arvestatakse palgasummalt alates 59,36 eurot kalendrikuus. 

Pensionikindlustust ei arvestata 68. eluaasta täitumisele järgnevast kalendrikuust.

 

Töötuskindlustusmaks

arvestatakse 17-64-aastastele 1,5% brutopalgast (2019)

Aktsionär, kes ei tööta juhtival kohal samas ettevõttes, kuid omab vähemalt 50% ettevõtte aktsiaid, arvestatakse töötuskindlustusmaksu 0,78% (2019).

Aktsionär, kes töötab samas ettevõttes juhtival kohal ning omab vähemalt 15% ettevõtte aktsiaid, arvestatakse töötuskindlustusmaksu 0,78% (2019).

Pensioni- ja töötuskindlustusmaksu protsendi suurus on muutuv, mille kehtestab Soome riik igaks kalendriaastaks eraldi.