BDO Eesti töötajad sooritasid edukalt raamatupidaja kutseeksami

13 juuni 2017

Suur rõõm on tea­tada, et BDO Eesti raa­ma­tu­pi­da­jad Heleen Lehissaar  ja Aleksandra Generalova sooritasid 6.mail toimunud raamatupidaja kutseeksami positiivselt.

Heleen sooritas tase 5 kutseeksami ning Aleksandra sooritas tase 6 eksami. Aleksandra jaoks oli tegemist juba teise tasemeeksamiga ning tema on nüüdsest vanemraamatupidaja kutse omanik, mis on prae­gu­ses kut­seek­sami süs­tee­mis sellele ame­ti­ko­hale kõr­geim või­ma­lik tase.

Raa­ma­tu­pi­da­mise vald­konna kutse omis­ta­mist kor­ral­dab Eesti Raa­ma­tu­pi­da­jate Kogu koos­töös Kut­se­ko­jaga. Ees­tis on kasu­tusel ühtne ja kor­ras­ta­tud 8-tase­me­line kut­se­süs­teem, mil­les raa­ma­tu­pi­da­mise kutse vald­kon­nas on 3 taset:

 • 5. tase – raa­ma­tu­pi­daja
 • 6. tase – vanem­raa­ma­tu­pi­daja
 • 7. tase-  juh­tiv­raa­ma­tu­pi­daja (väljatöötamisel)

Tänase sei­suga on BDO Eestis 10 kut­se­tun­nis­tu­sega raa­ma­tu­pi­da­jat:

 1. Aleksandra Generalova, tase 6
 2. Helen Aariste, tase 6
 3. Jane Orul, tase 5
 4. Gerli Otto, tase 5
 5. Heleen Lehissaar, tase 5
 6. Kristina Laurend, tase 5
 7. Maris Männik-Gaite Cruz, tase 5
 8. Raili Kruusmaa-Moks, tase 5
 9. Regina Laurend, tase 5
 10. Veiko Kompus, tase 5