Vandeaudiitor Betty Blösile omistati avaliku sektori vandeaudiitori kutsetase

13 detsember 2017

Palju õnne BDO Eesti vandeaudiitor Betty  Blösile avaliku sektori vandeaudiitori kutsetaseme omistamise eest suurepärase 97% tulemusega, mis väljastati rahandusministri käskkirjaga 08.12.2017.

Audiitortegevuse seaduse § 81 lõigetes 2 ja 3 sätestatu kohaselt tohivad avaliku sektori üksusi auditeerida ainult vandeaudiitorid, kes on sooritanud avaliku sektori kutsetaseme eksami.

Nõue laieneb järgmistele avaliku sektori üksustele:

·         Eesti Vabariik avalik-õigusliku juriidilise isikuna;

·         Riigiraamatupidamiskohustuslane raamatupidamise seaduse tähenduses;

·         Riigi tulundusasutus;

·         Kohaliku omavalitsuse üksus;

·         Avalik-õiguslik juriidiline isik;

·         Riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku enamusosalusega või valitseva mõju all olev äriühing, sihtasutus, mittetulundusühing või konsolideerimisgrupp, mille konsolideeriv üksus raamatupidamise seaduse tähenduses on käesolevas lõikes nimetatud avaliku sektori üksus.