• BDO Eesti väärib kiire kohaneja tiitlit

BDO Eesti väärib kiire kohaneja tiitlit

Karin Luiga , Partner, Head of Business Development & Communication |

10 aprill 2018

Värske juhtrühmaga 2017/2018 majandusaastat alustanud BDO Eesti on pööramas piiranguid tööjõuturul ning konkurentide fookust siseturule oma eduteguriteks. Kui meie tuumik eelmisel kevadel SEB arenguprogrammis osales, vaatasime kriitiliselt üle oma ärimudeli ja -protsessid ning tegime muudatusi nii organisatsiooni struktuuris, personalipoliitikas, klientide kui ka klienditeeninduseks vajalike kompetentside fookuses.  

BDO juhtkond on selgelt seda meelt, et kutsetegevuste saavutusi tuleb jagada nendega, kes selleni jõudmiseks panustanud on ning samuti tuleb järjepidevalt investeerida organisatsiooni kui terviku olemasolevatesse ja uutesse oskustesse. Nii oleme töötajate tulemustasude osakaalude tõstmise kaudu panustanud üle riigipiiride tegutsevate klientide osatähtsuse kasvatamisele ning meie spetsialistide tööviljakuse ja -tõhususe asjakohasele kujundamisele.  Tööjõuturul käiva tiheda konkurentsi ning töötajate ülesostmiste tingimustes oleme endiselt uskunud ning panustanud meie kutsetegevusele pühendunud asjatundjate turuväärtuse kiiresse arengusse.  

Seega nüüd, kui käimasolevast majandusaastast on pool selja taga (BDO majandusaasta algab 01.10), on värskel juhtrühmal heameel nentida, et meil on õnnestunud muutuda viisil, kus töötajate suurepärased saavutused saavad  selgemalt ja kiiremini premeeritud nii BDO siseselt kui ka väliselt. BDO 2017/2018 majandusaasta poolaasta seisuga täitsid kõik BDO töötajad oma tegevus- ja arengueesmärgid meeskonnana ning kõik töötajad on saanud tunnustusena omapoolse pühendumise eest ka tulemustasu. Seejuures klientide teenindamise keerukuse aste ning mahud on iga töötaja kohta kasvanud.  

Keskkond meie ümber muutub hoogsalt ja BDO soovib olla omas valdkonnas see aktiivne tegija, kuhu koonduvad oma kutsetegevuse alal kirglikud asjatundjad. Õppimis- ja kohenemisvõime on meie väärtuskoodis olulisel kohal. 

BDO juhtkond tänab kõiki kolleege, kliente ja koostööpartnereid, kes nende heade tulemuste taga seisavad ja soovib kõigile eduka majandusaasta jätkumist!