• Praktikakogemus BDOs – Jaanika Laansalu

Praktikakogemus BDOs – Jaanika Laansalu

12 aprill 2018

29. jaanuarist kuni 8. märtsini sooritas BDO raamatupidamisteenuste projektijuht Jaanika Laansalu lisaks oma tavapärastele tööülesannetele BDOs ka koolipraktikat, mis on vajalik Majanduskoolis raamatupidaja eriala lõpetamiseks. Tema praktika juhendaja oli BDO tegevjuht ja juhatuse esimees Sulev Luiga. 

Oma praktikakogemust kommenteerides ütles Jaanika: „Miks just BDO? Juba enne Tallinna Majanduskooli õppima minemist oli mul kindel ettekujutus oma tulevasest raamatupidajakarjäärist. Teadsin, et tahan olla tulevikus oma ala tipp-spetsialist, kes orienteerub edukalt finantsmaailma ka kõike keerulistemas küsimustes. Seda eesmärki silmas pidades valisin praktikakohaks BDO, sest sisetunne ja ettevõtte tutvustus kodulehel ütles, et just see on õige koht, kus omandada hulgaliselt mitmekülgseid teadmisi ja kogemusi oma raamatupidaja teekonna alustamiseks.“ 

„Oma II raamatupidamispraktika juhendajaks Sulevit valides tegin enne natukene uurimistööd, et kes meil BDO-s oleks finantsjuhtimise ja -analüüsi ekspert. Mati andis vihje, et Sulev on selle ala tegija. Nii see valik tehtud saigi ja läksin küsima kas Sulevil oleks vajadusel aega mind natuke juhendada ja küsimustele vastata. Kui praktika juhendajaks on oma ala tipp-spetsialist, siis annab see teatava kindlustunde, et tõepoolest õpid praktikal täiendavaid teadmisi juurde, mitte ei käi kohal vaid selleks, et linnukest kirja saada. Nii I kui ka II praktika andsid rohkem kogemusi ning teadmisi kui loota julgesin ja oskasin.“ 

„BDO on praktika sooritamiseks parim koht, kus õhkkond on mõnus, juhendajateks oma ala professionaalid ja töökaaslasteks kõige toredamad inimesed.“ 

Jaanikat sel perioodil juhendanud Sulev Luiga ei ole seekordset praktikanti hinnates ka kiitusega kitsi ning ütleb, et kuigi Jaanika oli juba varasemalt kolleegina hästi positiivse ja hea mulje loonud, täitis ta antud praktikaülesanded väga hästi ja ületas ootusi. „Jaanika on suhtumiselt ja loomult tubli ja proaktiivne. Haarab õpitavat lennult ning täidab ülesanded lõpuni ja korrektselt. Praktika tulemuste kõikides aspektides ta pigem ületas ootusi mitte lihtsalt ei täitnud antud ülesanded. 

BDOs on sel kevadel lisaks Jaanikale praktikal veel mitmeid teisi vahvaid tulevasi finantsarvestuse valdkonna spetsialiste ning BDO pakub praktilise töökogemuse saamise võimalust kõigis oma tegevusliinides (audiitorteenused, raamatupidamise- ja palgaarvestusteenused, maksunõustamine ning ettevõtte rahanduse ja finantsnõustamise valdkonnas.