Tegevpartnerid omandasid kogu BDO Eesti aktsiapaki

Karin Luiga , Partner, Head of Business Development & Communication |

03 oktoober 2018

Eesti BDO tegevpartnerid taasomandasid septembrikuus läbi BDO Estonia Audit & Advisory OÜ 100% BDO Eesti AS aktsiatest. BDO omanikest tegevpartneriteks Eestis on nüüd:

Sven Siling

Audiitor- ja koolitusteenused, riskide juhtimine

26%

Barbara Asu

Audiitor- ja rahandusnõustamisteenused

25%

Sulev Luiga

Juhtivpartner, raamatupidamis- ja palgaarvestusteenused

20%

Tiiu Mõttus

Maksu- ja õigusnõustamisteenused

15%

Karin Luiga

Sisesed äritugiteenused

14%

 

BDO on Eestis ja maailmas aktiivselt arenev ja kasvav audiitor-, arvestus-, aruandlus- ning maksu- ja ärinõustamisteenuseid globaalselt pakkuv rahvusvaheline võrgustik. BDO arenguvõtmeks on oma kutsetegevusse aktiivselt ja kirglikult panustavad asjatundjad. Arenguga käsikäes kujunevad situatsioonid, kus senised toimimismudelid ning -piirid takistavad uute kollektiivsete ja isiklike ambitsioonide realiseerumist. 2017. aasta varakevadel alustas BDO Eestis järjekordset uuenemiskuuri. Siis alguse saanud juhtimisstruktuuride muudatused on kutsetegevusse mittepanustanud partnerite väljaostuga tänaseks jõudnud vahefinišisse ning uued toimimispõhimõtted end nii organisatsiooniliselt kui ka finantsiliselt igati õigustanud.

BDO Eesti juhtivpartner Sulev Luiga ütles BDO Eesti arenguteemat kommenteerides, et iga professionaalsete teenuste firma jaoks on nii lühemas kui ka pikemas perspektiivis ülioluline, et omanikeks on kutsetegevusse otseselt ja aktiivselt panustavad oma eriala tippasjatundjad ning teenitu jagataks kutsetegevuse tulemuste saavutamisse panustanute vahel. „Pensionisambaks“ loodud professionaalsete teenuste firma jääb vinduma ning ei ela tavapäraselt juhtimispõlvkondade vahetusi üle. Kõigi partnerite koos panustamise ja arenemise tahe on väga oluline ning igat tõelist professionaali motiveerib esmalt isiklik areng läbi oma ala tippudega koos tegutsemise. Septembriga lõppenud majandusaasta oli kahtlemata väljakutsete rohke, kuid seda enam teeb heameelt, et tehtud pingutusi on saatnud edu.

„Igasugune areng on tsükliline ja muutused vältimatud, seetõttu on initsiatiivi hoidmine ning muudatustega kohanemisvõime edu pandiks igal ajal ja alal,“ võttis ta lähiaastatel kogetu kokku.

BDO pakub Eestis audiitorteenuseid, maksu-, finants-, ja ärinõustamislahendusi ning raamatupidamis-, palgaarvestus- ja äritugiteenuseid. BDO on esindatud 162 riigis ja territooriumil üle maailma ning meie klientide heaks teeb tööd enam kui 73 000 inimest. BDO eelmise majandusaasta käive oli 8,1 miljardit USA dollarit.