BDO Eesti läbis edukalt Microsoft’i andmetöötluse nõuete vastavusauditi

28 märts 2019

Meil on rõõm teatada, et BDO Eesti on edukalt läbinud Microsoft’i andmetöötluse nõuete vastavuse auditi, mille viis läbi sõltumatu sertifitseeritud infosüsteemide audiitor (CISA).

Microsoft’i andmetöötluse nõuded tulenevad Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), mis kehtestab suunised isikuandmete töötlemiseks kogu Euroopa Liidus. Nõuded kohanduvad igale Microsoft’i koostööpartnerile, kes töötlevad Microsoft’i personaalset või tundlikku informatsiooni. Microsoft’i andmetöötluse reeglid ning nõuded koostööpartneritele on leitavad Microsoft’i kodulehel.

BDO Eesti IT-koostööpartner on Telia Eesti AS.