This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

BDO Eestil maamärgiline majandusaasta

Karin Luiga , Partner, Head of Business Development & Communication |

29 oktoober 2019

BDO Eesti 30.09.2019 lõppenud majandusaasta auditeerimata konsolideeritud müügitulemused näitasid 15%-list kasvu ning 36 töötajaga alistati 2 mln euro eesmärk.

Väärt tulemused on seda hinnalisemad, et tegemist on mitmes mõttes juubeliaastaga:

  • 20 aastat tagasi ühineti BDO rahvusvahelise võrgustikuga ning
  • 20 aastat tagasi omistati esimesena Eestis BDO Eesti AS-le juriidilisest isikust audiitori õigused ning BDO Eesti AS sai registreeritud audiitorettevõtjaks nr 1.

Suurimaks „kasvumootoriks“ olid absoluutarvestuses (rahvusvahelised) palgaarvestus- ja raamatupidamisteenused, mis ühtlasi esmakordselt BDO Eesti ajaloos ületasid 1 mln euro mahu. Protsentuaalselt tegid suurima hüppe maksu- ja finantsnõustamisteenused, mis kasvasid majandusaastaga pea kahekordseks.  
Võrdluses eelmise majandusaastaga jagunesid auditeerimata konsolideeritud müügitulemused rühmitatuna teenusliigiti järgnevalt:

 

2019/2018

2018/2017

Muutus

Audiitorteenused (AUD)

579 499

635 000

-9%

Palgaarvestus- ja raamatupidamisteenused (BSO)

1 056 583

878 339

+20%

Maksu- ja finantsnõustamisteenused (KON)

404 577

267 417

+51%

Kokku

2 040 659

1 780 756

+15%

 

Müügitulemused töötaja kohta, leituna täistööajale taandatud keskmise töötajate arvu kaudu, kujunesid majandusaastal võrrelduna eelmisega:

 

Keskmine töötajate arv

Müügitulu töötaja kohta

 

 

2019/2018

2018/2017

muutus

2019/2018

2018/2017

muutus

AUD-äriliin

10

12

-17%

57 950

52 917

+10%

BSO-äriliin

14

14

0%

75 470

62 739

+20%

KON-äriliin

8

7

+14%

50 572

38 202

+32%

Sisesed tugiteenused

4

3

+33%

 

 

 

Kokku

36

36

 

 

 

 

               

 

BDO Eesti konsolideerimisgruppi kuuluvate äriühingute konsolideerimata ja auditeerimata esialgsed müügitulemused kujunesid järgnevateks:

 

2019/2018

2018/2017

Muutus

BDO Eesti AS (emaettevõtja)

1 597 382

1 480 304

+8%

BDO Estonia Advisory OÜ (100% osalus)

522 561

391 483

+33%

BDO Estonia Payroll & Accounting OÜ (100% osalus)

82 942

0

 

Kokku

2 202 885

1 871 787

+18%

 

01.10.2019 alanud majandusaastat alustame BDO Eestis täistööajale taandatuna 37 oma ala tippasjatundjaga ning juhtimisfunktsioonid jagunevad partnerite-omanike vahel järgnevalt:

  • Karin Luiga - partner, sisetugiteenused ja tegevuskeskonna arendamine
  • Sulev Luiga - juhtiv partner, finantsnõustamisteenused (kt)
  • Maris Männik-Gaite Cruz - partner, raamatupidajate kutseteenused
  • Tiiu Mõttus - partner, maksu- ja õigusnõustamise teenused
  • Sven Siling - riskijuhtimise partner, vandeaudiitorite kutseteenused