BDO Eestis kohandab tegevust piiriüleste teenuste laiendamiseks ning innovaatiliste lahenduste kaasamiseks

Karin Luiga , Partner, Head of Business Development & Communication |

26 veebruar 2019

Jaanuaris 2019 viis BDO Eestis lõpule äriühingu BDO Estonia Payroll ja Accounting OÜ asutamisega oma äriliinidel põhineva uuendatud tegevusstruktuuri juurutamise. BDO ambitsiooniks on luua Eestis piiriülese projektijuhtimisfookusega äritugiteenuste peatöövõtukeskus.

Aasta aastalt on BDO raamatupidamisteenuste osakaal kasvanud ja omanikud pidasid vajalikuks struktuuri ümber kujundamist selgema fookuse ja motivatsiooni seadmise eesmärgil. Nagu nimigi ütleb, on uue äriühingu esmaseks tegevusfookuseks palgaarvestus-, raamatupidamis- ja finantsaruandlusteenuste peatöövõtu pakkumine.

Rahvusvahelistel turgudel tegutsejad lähevad aina julgemalt seda teed, et usaldavad oma seni sisesed äritugiteenused spetsialiseerunud teenusepakkujale, kes tagab stabiilse ressursi olemasolu ja kvaliteetse teenuse. Tänu sellele on võimalik vähendada tugiteenuste töötajate värbamisega ning hoidmisega kaasnevaid lisa- ja koolituskulusid. Piiriüleselt toetav partner loob täiendava kindlustunde tänu rahvusvahelises võrgustikus oluliselt kõrgemal tasemel olevale teadmusjuhtimisele. BDO ülemaailmse võrgustiku toele tuginedes on meil võimalik pakkuda klientidele tipptasemel teenuseid kõigis finantsarvestuse valdkondades ning olla abiks ka neis funktsioonides, mis toetavad majasiseseid protsesse.

Tänase seisuga kuuluvad BDO konsolideerimisgruppi Eestis:

  • BDO Estonia Audit ja Advisory OÜ, mille juhatuse liikmed on Barbara Asu, Tiiu Mõttus ja Sulev Luiga ning mille tegevusfookus on suunatud äri- ja maksunõustamisteenustele;
  • BDO Eesti AS, audiitorettevõtja nr 1 Eestis, mille juhatuse liikmed on Sven Siling ja Sulev Luiga ning
  • jaanuaris asutatud BDO Estonia Payroll ja Accounting OÜ, mille juhatuse liikmed on Maris Männik Gaite-Cruz ja Sulev Luiga.

 

Barbara Asu on BDO partner Eestis ning äri- ja maksunõustamisteenuste juht alates veebruarist 2017;

Sulev Luiga on BDO juhtivpartner ja juhatuste esimees Eestis alates veebruarist 2010;

Maris Männik Gaite-Cruz on BDO partner Eestis ning raamatupidamis- ja palgaarvestusteenuste juht alates maist 2018;

Tiiu Mõttus on BDO partner Eestis ning maksu- ja õigusnõustamisteenuste juht alates veebruarist 2017 ;

Sven Siling on BDO partner Eestis ning audiitorteenuste juht alates novembrist 2011.