BDO kasvab ja uueneb Eestis

Karin Luiga , Partner, Head of Business Development & Communication |

06 veebruar 2019

BDO 30.09.2018 lõppenud majandusaasta tulemused Eestis näitasid edukat kohandumist muudatustele tegutsemiskeskkonnas.

Äri- ja maksunõustamisteenuste müügitulude kasv ulatus 15%-ni võrreldes eelmise majandusaastaga ning raamatupidamis- ja palgaarvestusteenuste müügitulude kasv moodustas 6% turu jätkuvale killustumisele vaatamata:

 

 

Tulemuslikkusele suunatud tasustamis- ja motivatsioonisüsteemi disainimine ja juurutamine võimaldas meil tööviljakust kasvatada viiendiku võrra ning saavutada senisest paremad tulemused optimaalsema töötajaskonnaga.

Peamised tegevusnäitajad kujunesid järgnevateks:

Tegevusnäitajad

Konsolideerituna

2018/2017

2017/2016

Brutokasumlikkus

408 285

430 329

Ärikasumlikkus

100 381

-76 283

Müük töötaja kohta

46 861

40 107

Tööjõukulud müügist

59%

67%

 

Keskkond meie ümber muutub hoogsalt ja BDO soovib olla omas valdkonnas see aktiivne tegija, kuhu koonduvad oma kutsetegevuse alal kirglikud asjatundjad. Õppimis- ja kohenemisvõime on meie väärtuskoodis olulisel kohal. 

BDO juhtkond tänab kõiki kolleege, kliente ja koostööpartnereid, kes nende heade tulemuste taga seisavad ja soovib kõigile eduka majandusaasta jätkumist!