This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

BDO Eesti AS-i aktsionäride ring laieneb taas

Karin Luiga , Partner, Head of Business Development & Communication |

31 märts 2020

Kiirelt arenev audiitor-, raamatupidamis- ning ärinõustamisettevõte BDO Eesti kaasas 31. märtsist 2020 aktsionäriks vandeaudiitor Mariliis Rahkema.

Mariliis võtab Sven Silingult üle BDO Eesti auditi äriliini juhtimise ning vastutab edaspidi BDO Eesti auditi meeskonna töö koordineerimise ja äriliini arendamise eest ning korraldab erinevate audiitortegevuste koostööpartnerite kaasamist. Tal on enam kui 10-aastane auditeerimise kogemus, mis hõlmab mitmesuguseid kindlustandvaid teenuseid rahvusvahelistele ja kohalikele ettevõtetele ning avalikule sektorile. Mariliis on töötanud klientidega paljudes erinevates sektorites nagu näiteks jaemüük, tootmine, põllumajandus, tarkvaraarendus, kinnisvara, professionaalsed teenused, tervishoid ja avalik sektor. Enne Eesti BDO-ga liitumist töötas Mariliis BDO Ühendkuningriikide kontoris tehniliste standardite grupijuhina. Ta on tulemustele orienteeritud finantsspetsialist, kellel on tugevad tehnilised teadmised finantsaruandluse ja auditeerimise standardite, IFRS-i, konsolideerimise ja kontserni aruandluse alal, samuti on Mariliis väärtuslik meeskonnajuht, kellel on tugevad suhtlemis- ja juhendamisoskused.

Juhtiv partneri ja juhatuse esimehe Sulev Luiga sõnul on Marilis Rahkema kaasamine aktsionäride ringi loogiliseks sammuks BDO Eesti edasisel kasvamisel ning spetsialiseerumisel audiitor- ja nõustamisteenuste vallas. “Mariliisi motivatsioon auditi äriliini arendamisel loob potentsiaali, mille kasutamist BDO Eesti vajab pikaajaliste arengueesmärkide elluviimisel. Mariliis on finantsarvestuse ja –auditi valdkonna kogenud asjatundja, kelle rahvusvaheline töökogemus annab talle selge konkurentsieelise paljude teiste ees.“ kommenteeris Luiga. Pikaaegne ja tunnustatud auditi äriliini juht ja juhatuse liige Sven Siling, kes jätkab vandeaudiitori kutsetegevust BDO Eestis, näeb Mariliisi tulekut positiivse võimalusena vähendada äriliini igapäevase juhtimise koormust ning keskenduda klientide vahetule teenindamisele, panustamisele Audiitorkogu tegevustesse ning lektoriteenustele.

Mariliisi partneriks saamise järgselt on BDO Eesti AS aktsionäride ring alljärgnev:

 • Karin Luiga
 • Mariliis Rahkema
 • Maris Männik-Gaite Cruz
 • Sulev Luiga
 • Sven Siling
 • Tiiu Mõttus

Tänastele tegevustele spetsialiseerunud enam kui 25 tegevusaasta jooksul ning rohkem kui 40-aastase tegevusajalooga on BDO kasvanud Eestis oma ala suunda kujundavaks ettevõtteks. Meil on 30. september 2019 seisuga enam kui 600 klienti nii juhtivate kodumaiste kui rahvusvaheliste ettevõtete hulgas. Eesti kontorites töötab enam kui 40 spetsialisti, kes pakuvad professionaalseid majandusharu eripära ja uuemaid rahvusvahelisi arenguid arvestavaid teenuseid.

 • Meie võrgustik BDO on rahvusvaheline professionaalseid teenuseid osutavate iseseisvate audiitor- ja ärinõustamisettevõtjate ühendus, mis kasutab ühtset ärinime ja Stichting BDO-le kuuluvat registreeritud kaubamärki „BDO“.
 • BDO võrgustik asutati oma tänases vormis 1963. aastal ning kaubamärk „BDO“ on akronüüm ettevõtte algsete partnerite nimedest: Binder Hamlyn (Ühendkuningriik), Dijker & Co (Madalmaad) ning Otte & Co (Saksamaa).
 • 2019. aasta 30. septembri seisuga kuulub BDO ketti enam kui 88 120  töötajat 1 600 esinduses 167 riigis.
 • 30. septembril 2019 lõppenud majandusaasta BDO keti summeeritud käive moodustas 8,5 miljardit USA dollarit.
 • 30. septembril 2019 lõppenud majandusaasta BDO Eesti AS konsolideeritud müügitulu ületas 2 miljonit eurot.