This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

BDO Eesti jätkab kasvukursil ka muutlikes oludes

Karin Luiga , Partner, Head of Business Development & Communication |

12 november 2020

BDO Eesti 30.09.2020 lõppenud majandusaasta auditeerimata konsolideeritud müügitulu kasvas rohkem kui kümnendiku ning ulatus 2,3 miljoni euroni. Võrreldes eelmise majandusaastaga panustati töötajate tasudesse koos kaasnenud maksudega viiendiku võrra enam - 1,45 miljonit eurot versus 1,20 miljonit eurot.

Suurimaks „kasvumootoriks“ olid 2020/2019 majandusaastal rahvusvahelised palgaarvestus- ja raamatupidamisteenused. Võrdluses eelmise majandusaastaga jagunesid auditeerimata konsolideeritud müügitulemused tegevuste põhiselt järgnevalt:

eurodes,
konsolideerimisgrupi sisesed tehingud on välistatud

Auditeerimata

Auditeeritud

2020/2019

Muutus

2019/2018

Muutus

2018/2017

BSO (raamatupidamis- ja palgaarvestusteenused)

1 279 378

31,2%

975 500

18,5%

822 998

AUD (audiitorteenused)

555 366

-3,9%

578 059

-9,0%

635 000

ADV (maksu- ja finantsnõustamisteenused)

417 926

-14,5%

488 864

51,5%

322 758

KOKKU

2 252 669

10,3%

2 042 423

14,7%

1 780 756

 

Müügitulemused töötaja kohta, leituna täistööajale taandatud keskmise töötajate arvu kaudu, kujunesid majandusaastal võrrelduna eelmistega:

         

 

 

Keskmine töötajate arv

Müügitulu töötaja kohta, eurodes

2020/2019

2019/2018

2018/2017

2020/2019

2019/2018

2018/2017

BSO

17

14

14

75 258

69 679

58 786

AUD

13

10

12

42 720

57 806

52 917

ADV

8

8

7

52 241

61 108

46 108

Sisetugi

3

4

3

 

KOKKU

41

36

36

                              

BDO Eesti konsolideerimisgruppi kuuluvate äriühingute konsolideerimata ja auditeerimata esialgsed müügitulemused kujunesid järgnevateks:

eurodes,
konsolideerimisgrupi sisesed tehingud on välistamata

 Auditeerimata

 Auditeeritud

2020/2019

2019/2018

2018/2017

BDO Eesti AS (emaettevõtja)

1 769 176

1 595 942

1 480 304

BDO Estonia Advisory OÜ (100% osalus)

462 325

522 561

391 483

BDO Estonia Payroll & Accounting OÜ (100% osalus)

294 270

82 942

0

KOKKU

2 525 771

2 201 445

1 871 787

 

01.10.2020 alanud majandusaastasse läheme 45 oma ala tippasjatundjaga ning juhtimisfunktsioonid jagunevad partnerite-omanike vahel järgnevalt: