BDO Eesti Aasta Meeskonda liidavad tugev „meie“ tunne ja sarnane huumorisoon

Kolleegid ütlevad, et tegu on BDO Eesti kõige kokkuhoidvama ja silmapaistvama tiimiga. Nad on särtsakad, targad ja parajalt kanged. Neist lihtsalt õhkub sära ja positiivseid emotsioone! Nende energia, abivalmidus, ühtekuuluvus ja meeskonnatöö harmoonia on nii tugevad, et seda näevad ka kõik teised kõrvalt.

Kolleegide sõnul kostub teie huumor ja rõkkav naer üle kontori. Kas teie moto on siis „töö ja vile koos“?

Vahel oleme tõesti üsna häälekad, kuid samal ajal suudame justkui muuseas suurepärast teenust pakkuda. Meil on tõesti nõnda, et halb tuju jääb kontoriukse taha. Meie sära ja rõõmu valem on meid kõiki ühendav positiivne ellusuhtumine ja sarnane huumorisoon. Oleme saanud sõbrannadeks ja naudime üksteise seltskonda nii tööl kui ka väljaspool. Hindame loodud õhkkonda kõrgelt ja seda mõnusat ühisosa, mis tulemusi vaadates on just meie edu võti.

Me kuidagi klapime nii hästi, et „draamasid“ omavahel ei teki. Ning sellises avatud ja toetavas keskkonnas ei teki ka produktiivsusega probleeme. Kui keegi vajab mistahes küsimuses nõu või abi, siis seda ta ka saab.

Igal tiimiliikmel on oma tugevused – üks on tugevam kliendisuhtluses, teine kiirem reageerija, kolmas oskab väga hästi Excelit, neljas tunneb programme ja oskab neid seadistada, viies on väga hea tugeva tagala loomises. Iga liige on justkui tükike puslest.

Ehk siis iga meeskonnaliige täiustab tiimi omamoodi. Justkui oleks kõik liikmed väga teadlikult ja hoolikalt valitud. Kuidas te oskate oma tiimi leida alati parasjagu puuduoleva pusletüki?

Jah, töövestlustel on kohe ära tunda, kes sobib meie tiimi ja kes mitte – mille peale naerab, kuidas ennast avab ja väljendab. Kõik edukad vestlused on lõppenud ühise äratundmisega ja siiani pole meie sisetunne alt vedanud. Juba paari kuuga on tunne, nagu oleks see inimene meie tiimis sama kaua olnud kui kõik teised.

Me ei pelga erinevaid emotsioone ja skaala mõlemad otsad on ühtviisi aktsepteeritavad ning päeva lõpuks on selline avatus olnud just tugeva tiimi loomise eelduseks. Jagame omavahel nii rõõme kui muresid. Ja et me kõik oleme tegelikult väga erinevad inimesed, ja et see teebki meist suurepärase tiimi. Kui kellelgi on mingist omadusest vajaka, siis teisel on see olemas ja vastupidi ka.

Mida teile meeldib töövälisel ajal koos teha?

Tiimiürituste ideid genereerime ühiselt ja võtame ette kõiksugu plaane, mis lauale ideedekorje käigus tulnud on. Sellise tiimiga erilist vahet ei olegi, mida koos teha, lõbus on meil alati. Oluline on igapäevatööst end natukeseks välja lülitada ja midagi muud vahelduseks teha ning anda aega taastumiseks. Valime välja mõne hea restorani, naudime head toitu ja häid kokteile, teeme nalja. Ei ole vahet, kas minna kohvikusse või muuseumisse või nautida hoopis mõne tiimiliikme külalislahkust. Olulisem on koos veedetud aeg.

Mis on teie professionaalsetes oskustes viimase viie aasta jooksul suurima hüppe teinud?

Vaieldamatult on paranenud kõigi tiimiliikmete suhtlusoskused ja inglise keele oskus. Piiriüleseid töövõtte, kus igapäevaseks suhtluskeeleks on inglise keel, lisandub aasta-aastalt juurde. Üks asi on suhtlus e-kirjade teel, kuid just Teams’i koosolekud on andnud hindamatu rahvusvahelise projektijuhtimise kogemuse. Lisaks kliendisuhtlusele väljendub enesekindluse kasv ka julguses võtta vastu üha keerulisemaid väljakutseid.

Samuti on viimase paari aasta jooksul tulnud kohaneda uue olukorra ja tingimustega. Oleme kogenud, et tõhus töö tegemine ja üksteise toetamine on võimalikud ka siis, kui kontoris käia pole võimalik. Kui tuua välja erialaseid asju, siis väärib välja toomist hüpe tööõiguse-alastes teadmistes ja palgaarvestusega seotud maksunüanssides.

Kas ja miks on palgaarvestus- ja aruandlus huvitav valdkond?

Alati on ju huvitav teada, kui palju keegi teenib. Nali!

Kui tõsiselt rääkida, siis selle töö teeb huvitavaks see, et iga klient on erinev ja seetõttu ei teki ka töörutiini, ehkki töövõtted on kuust-kuusse samasugused. Kuigi palgaarvestuse põhitõed on kõikidel samad, siis klientide lõikes on palju erinevat aruandlust, erinevaid sisemisi kokkuleppeid boonussüsteemide, lisapuhkuste, töökorralduse jms osas. 

Palgaarvestuses on ka eriala vaatest palju erinevaid nüansse, mida arvesse võtta. Valdkonna teebki huvitavaks see, et tuleb olla pädev nii maksunduse, tööõiguse kui ka personalitöö teemades.

Võib tunduda, et töö on üksluine ning kuust kuusse tuleb numbreid kokku ajada, kuid tegelikult see nii ei ole. Seadused, klientide soovid ja nõudmised ning tehnoloogilised lahendused muutuvad. See teeb asja huvitavaks ja mitmekesiseks.

Olete kõik aastate jooksul osalenud ilmselt paljudel koolitustel. Mis neist on enim meelde jäänud?

Vaieldamatud lemmikud on kõik Elena Lassi koolitused. Elena on ise kunagi palgaarvestajana töötanud ja mõistab meie igapäevaseid rõõme ja muresid. Lisaks on tal tugev kohtupraktika, mille näitel on ikka ja jälle hea mingeid uusi nüansse avada ja avastada.

Tööõiguse spetsialiste on alati väga põnev kuulata. Ka nende endi hulgas on mõnedes punktides erimeelsusi, milline seaduse õige tõlgendus siis ikka on. Põnevad on olnud ka juhtimise ja delegeerimisega seotud koolitused. Majasiseste koolituste puhul on kõige parem see, et saame omavahel arutada ja kliendipõhiseid näiteid tuua. Nii leiame koos viise, kuidas igapäevast tööd efektiivsemaks muuta.

Kuidas päevi planeerite?

Kuidas lahendate kiired perioodid ja mida teete siis, kui kiire on möödas?

Meie fookus on, et klient on teenusega rahul ja tulemused saavutatud. Igal kliendil on oma spetsiifika, kokkulepitud protsessid ja palgaarvestuse kalendrid. Terve aasta arvestused on päevapealt ja isegi kellaajaliselt paika pandud. Kui keegi soovib pingsalt keskenduda, siis paneb klapid pähe, et teiste taustasumin ei segaks.

Kui arvestused läbi, siis tõmbame hinge ja tegeleme teemadega, millega arvestuse ajal pole jõudnud tegeleda – teeme tiimikaid, lõpetame tööpäeva varem, osaleme koolitustel, muljetame kööginurgas teistega, keskendume uute klientide otsimisele, pakkumiste koostamisele jne. Väga range tööaaja arvestus pole meie töökultuuris vajalik ning juhtimine käib läbi eesmärkide.

Mis saab tulevikus? Kas arvutid võtavad palgaarvestaja töö üle?

Meie moto on „Excellent Client Service“ – see aga ei saa kuidagi tekkida, kui teenust pakub masin, kes ei võimalda emotsiooni ega tagasisidet. Vahel võib isegi virtuaalne naeratus lause lõpus teenusele väärtust juurde lisada. Kliendisuhtlus on väga oluline osa meie tööst.

Robotid küll teevad palgaarvestaja töö lihtsamaks ja automatiseeritumaks, kuid sinna kõrvale on kindlasti vaja inimest, kes teeb järjepidevalt kvaliteedikontrolli ja tegeleb uuenduste ja arenduste poolega. Elu on näidanud, et ka programmid eksivad ja siis on meil vaja käsitsi vigu parandada. Tihti on klientidel ka erinevaid küsimusi, millele arvutid tõenäoliselt vastata ei oskaks. Arvuti oskab teha vaid seda, mida inimene ette näitab ning ei oska lahendada mittestandardset probleemi.

Mida soovitaksite noorematele kolleegidele või raamatupidamist õppivatele üliõpilastele?

Arvatakse, et raamatupidamine on igav ja kuiv, aga nii see pole. Kõrgharidus tuleb kindlasti kasuks, kuid selliste kolleegidega nagu meie tiimis, on ka töö käigus võimalik palju selgeks saada. Palju olulisem on oskus oma peaga mõelda, küsida abi, olla tähelepanelik ning hakkaja.

Initsiatiiv ja tahe on meie erialal peamine edasiviiv jõud. Praktikad annavad hea stardipaku, et saada esimene töökoht õpitud erialal. Siit ka soovitus - et saada töökoht juba praktikat sooritades, tõesta end ning näita, et sul on reaalne huvi valdkonna vastu.

 

 

Juba aastaid valivad BDOookad aasta lõpus Aasta Tegijat ja jagatakse veel hulk erinevaid tunnustusi. Seekord tutvustame teile Aasta Meeskond 2021 tiitli võitjaid.

Anna oma soovist märku adm@bdo.ee aadressil ka siis, kui parasjagu ühtegi konkurssi käimas ei ole. Me laieneme pidevalt.

Üksteist aidates unistuste poole on meie moto.

Please fill out the following form to access the download.