Aasta Tegija 2021 ja Aasta Portfelli kasvataja - Mariliis Rahkema

Mariliisi värske vaade lõi äriliinis elu käima ning tulemused tulid ka kohe järele

Mariliisi roll BDO Eesti juhatuse liikme ja auditi äriliini juhina on tagada, et auditi äriliin kasvaks ja areneks, et tiimidel oleks keskkond, kus nad saavad kutsetegevust praktiseerida ja professionaalidena areneda.

Kuid kuna audiitoreid on Eesti turul loetud arv, siis kääris ta ka ise käised üles, teenindas ja kasvatas märkimisväärselt suurt kliendiportfelli. Tema kolleegid ütlevad eelmisele aastale tagasi vaadates, et just „tema värske vaade lõi äriliinis jälle elu käima ning tulemused tulid ka kohe järele“.

Mariliis, alustame kohe kõige põnevamast - milline see sinu värske vaade siis on?

Kuna mul võrdlusmomenti pole, siis on keeruline vastata, aga ma püüan.

Esiteks arvan et on värskust ja edu toonud suhtumine, et peame enda tööd ise väärtustama ning ei saa loota, et seda teeb klient - eriti olukorras, kus ostetakse vaid madalama hinnaga vandeaudiitori otsust. Minu suhtumist on positiivselt mõjutanud Londonist saadud kogemused. Seal ei vahetata audiitorit 100-eurose hinnatõusu pärast. Selles osas on ka Eesti audiitorluse turg vaikselt muutumas, aga eks pikk maa on veel minna.

Teiseks on värskust toonud see, et olen soovinud panustada arengusse ja mentorlusse. Näiteks eelmisel hooajal võtsime mitu praktikanti, kellest on tänaseks sirgunud täisväärtuslikud tiimiliikmed. Kolleegid õpetasid nad välja ja said ise väärtuslikku juhendamise ja töö ülevaatamise kogemust.

Ja kolmandaks? Kuna minu jaoks on oluline töö ja eraelu tasakaal, siis ilmselt on see osa minust olnud värskendavaks eeskujuks ka teistele tiimiliikmetele.

Äriliinijuhina peaks sul olema minimaalne portfell, kuid eelmine hooaeg möödus täistuuridel. Äriliininumbrid räägivad enda eest. Kõige selle kõrval kasvatasid ka isiklikku portfelli. Kust selline jõudlus?

Olen nõus, et äriliini juhina võiks oma portfell puududa, kuna siis jääb rohkem aega tiimiliikmete toetamiseks, uute töömeetodite väljamõtlemiseks ja äriliini kui terviku arendamiseks. Sellise mõtte ja eesmärgiga ma BDO Eestiga liitusin ka. Aga eks tegelik elu on teistsugune ja kui alguses tegin paar projekti prooviks, et tiimi töökoormust suvel hajutada ja ise paremini audititarkvaras orienteeruda, kasvas see portfell täitsa konkurentsivõimeliseks.

Ja ma ei teinud seda portfelli kindlasti üksinda – suure osa tööst tegid tiimiliikmed, projektijuhid ja allhankijad, keda oli mul rõõm juhendada.  Minu osa oli inimesed ja projektitööd kokku viia,  vajadusel nõu anda ning töö üle vaadata.

Mis liidab sinu arvates meeskondi? Kuidas covid ja kaugtöö tiimitööd ja kliendisuhtlust mõjutasid?

Meeskondi liidab ühine kogemus - olgu selleks siis kas keerulise projekti tegemine või meeskonnaüritusel osalemine. Raskeks läheb siis, kui ei saa pingeid välja lasta. Selle vastu aitab mure jagamine ja probleemi läbirääkimine. Reeglina aitab juba tunne, et Sa pole üksi, edasi minna.

Tiimi ühine naer ja oskus aeg-ajalt ka asjadele kõrvalt vaadata ja vabalt võtta liidavad kokku.

Covid ja kaugtöö on vahetut suhtlemist loomulikult vähendanud – naljakas on mõelda, et meil on uus põlvkond audiitoreid, kes pole kliendi juures kohapeal käinudki. Samas on kõik auditid distantsilt tehtud saadud ehk siis ka nii on võimalik. Kliendi juurde või kontorisse sõitmise aega ja vastavaid kulusid on õnnestunud kaugtöö tõttu vähendada. Kliendi ja meeskonnaliikmete tundmisele aga on kaugtöö pigem pärssivalt mõjunud.

Millistele ettevõtetele BDO audit kõige paremini sobib?

BDO audit sobib eelkõige väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes hindavad audiitorit koostööpartnerina, kellega saab diskuteerida arvestusala puudutavate küsimuste üle.

Meie puhul on vandeaudiitori panus igas töövõtus märkimisväärne. See tagab töö kõrge kvaliteedi, mida on kinnitanud ka kvaliteedikontroll.

Meie tugevuseks on ka BDO globaalne mõõde. Grupiauditite läbiviimisel vahetame informatsiooni kasutades sama tööprogrammi.

Mis on audiitori elukutse juures suurimad võlud ja valud?

Suurim võlu on pidev areng. Audiitorluse ala on pidevas muutuses ning isegi kui vaadata kitsamalt üksikut klienti, on ka seal toimimas pidevad muutused. Varjukülgedeks on töö koondumine esimesse poolaastasse ning see, et audiitori töö väärtustamine laiemalt. See kindlustandev teenus on osadele ettevõtetet kohustuslik, aga pakub tegelikult ka palju võimalusi, mida saaks laiemalt kasutada.

Kuidas sa tasakaalustad vastutusrikast tööd enda elus ja kuidas aitad leida tasakaalu oma tiimi liikmetel?

Püüan oma tiimiliikmete jaoks nõu ja jõuga olemas olla. Kasvõi selleks, et neid lihtsalt ära kuulata või meelde tuletada, et homme on uus päev, ning selleks, et tipphooajal ellu jääda, tuleb osata ka puhata ja end välja lülitada. Audiitori töö on hästi vastutusrikas ja pingeline. Aeg-ajalt, kui tähtajad ja tööd väga kokku jooksevad, siis tuletan endale ja tiimile meelde, et me ei ole kiirabiarstid, kes peavad nüüd ja kohe tegutsema. Vajadusel saame võtta aja maha, et prioriteedid paika panna ja kooskõlastada kliendiga uue ajakava. Protesside juhtimine ja kokkulepete tegemine peab paratamatult selles töös õnnestumiseks kompetentside hulka kuuluma.

 

Juba aastaid valivad BDOookad aasta lõpus Aasta Tegijat ja jagatakse veel hulk erinevaid tunnustusi. Seekord tutvustame teile Aasta Portfelli Kasvataja ja Aasta Tegiija tiitli võitjat.

Anna oma soovist märku adm@bdo.ee aadressil ka siis, kui parasjagu ühtegi konkurssi käimas ei ole. Me laieneme pidevalt.

Üksteist aidates unistuste poole on meie moto.

Please fill out the following form to access the download.