Angela

Angela Kiho

Payroll and Reporting Services Manager

Palgaarvestus- ja aruandlusteenus

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Angela ühines BDO Eestiga 2019. aasta veebruaris praktikandina. Üsna kiiresti sai selgeks, et Angela sobib nii isiksusena kui ka teadmiste poolest suurepäraselt BDO meeskonda. Talle anti võimalus asuda raamatupidaja ametipositsioonile. Tänu ettevõtte suurusele ja erinevatele kliendivajadustele on BDO-s raamatupidajatel võimalus spetsialiseeruda näiteks palgaarvestuse suunale ja nii liikus Angela palgaarvestuse äriliini ning jätkas BDO-s palgaarvestuse spetsialistina. Nüansirikas palgaarvestus on huvi veelgi kasvatanud ning tänaseks on Angela edasi liikunud juba palgaarvestuse projektijuhi tasemele.

Tema tööülesanded on rahvusvahelistele ettevõtetele palgaarvestuse teostamine, erinevate aruannete koostamine vastavalt kliendi vajadustele, TSD-de esitamine,  palgaarvestusega seonduvad statistikaaruanded, suhtlus Teamsi ning kirjateel klientidega. Igapäevaseks suhtluskeelteks on nii eesti kui ka inglise keel. Töövahenditena on enim kasutatavateks programmideks Taavi Personal, Taavi Palk, SAP ning Merit Palk. Peamised valdkonnad, millega Angela kliendid tegelevad on jaekaubandus, tööstus, pangandus ning infotehnoloogia. Lisaks palgaarvestusele juhendab Angela ka nooremspetsialiste erinevate palgaarvestuse teemadega ning programmide kasutamisega.

Angela on väga ambitsioonikas ning täis tahtejõudu. Ta on hea pingetaluvusega ning tuleb toime ka keerulistes situatsioonides. Palgaarvestus on tema jaoks väga mitmekülgne ja pakub pidevalt väljakutseterohkeid situatsioone ning arendab analüütilist mõtlemist. Oma teadmiste ja kogemuste täiendamiseks osaleb Angela aktiivselt BDO sisestel- ja välistel erialakoolitustel.

Angela on omandanud raamatupidamisalase hariduse Tallinna Majanduskoolis. 2019. aasta kevadel sooritas ta ka raamatupidaja 5. taseme kutseeksami.

 

HARIDUS

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (EQF); raamatupidaja, tase 5
Tallinna Majanduskool; raamatupidamine
Antsla Gümnaasium

 

KEELED

Eesti (emakeel)
Inglise