Helen

Helen Kutser-Sannik

Accounting and Reporting Services Senior Manager

Raamatupidamine rahvusvahelistele ettevõtetele | Raamatupidamine kohalikele ettevõtetele | Konsolideerimine | Finantskontrolleri teenus

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Helen ühines BDO Eesti meeskonnaga 2016. aastal audiitorina. Väga kiirelt uusi teadmisi omandades, initsiatiivikust üles näidates ning vastutust võttes sai Helenist auditi äriliini projektijuht. Helenil on pikaajaline töökogemus projektijuhina erinevates kindlustandvates töövõttudes  nagu audit (sh grupiaudiitoritele raporteerimine), ülevaatus, pakendiaruande audiitorkontroll, tehingute seaduslikkuse kontroll jms.

Alates 2022. sügisest on Helen BDO Eesti raamatupidamise äriliini projektijuht pakkudes klientidele nii raamatupidamis- kui kontrolleriteenuseid. Helen ise peab enda peamisteks tugevusteks finantsauditi tausta, rutiini- ja pingetaluvust ning kiiret otsustusvõimet.

Helen on omandanud magistrikraadi ärirahanduses ning rakendusliku kõrghariduse rahvusvahelises majanduses ja ärikorralduses Tallinna Tehnikaülikoolis. 

 

HARIDUS

Tallinna Tehnikaülikool; MA ärirahandus
Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledž; BA rahvusvaheline ärikorraldus ja majandus

 

KEELED

Eesti (emakeel)
Inglise