Jane Orul

Jane Orul

Payroll and Reporting Services Director

Palgaarvestus- ja aruandlusteenus

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Jane liitus BDO Eesti raamatupidamis- ning palgaarvestusmeeskonnaga 2013. aasta novembris, kuid hiljem spetsialiseerus palgaarvestuse ärisuunale.

Tänaseks on Jane BDO palgaarvestuse äriliini üks teenusliini juhtidest. Ta osaleb aktiivselt uute klientide leidmise- ja onboarding protsessides ning aitab arendada palgaarvestuse äriliini teenuseid. Lisaks juhendab Jane igapäevaselt oma teenusliini meeskonnaliikmeid ja äriliini kolleege erinevate palgaarvestusega seotud sisulistel ja spetsiifilistel teemadel ning ka programmide kasutamise osas. Jane teostab palgaarvestust suurematele ja keskmise suurusega rahvusvahelistele ning  Eesti ettevõtetele, kelle peamisteks tegevusvaldkondadeks on IT- ja tekstiiliteenused. Igapäevaseks suhtluskeelteks on nii eesti kui ka inglise keel.

Jane osaleb nii BDO sisestel kui ka välistel erialastel koolitustel, sh tööõigusega ja juhtimisega seotud koolitustel. Tänu erialastele koolitustele on ta omandanud laialdasi teadmisi erinevate arvestuste korrektseks ja efektiivseks teostamiseks. Jane on sooritanud raamatupidaja 5. taseme kutseeksami ning on olnud varasemalt ka Äripäev Infoleht Palk kaasautor. Jane naudib klientidega suhtlemist, et teha detailselt kindlaks nende vajadused ja seeläbi pakkuda kvaliteetset palgaarvestusteenust.

Jane on omandanud Tallinna Tehnikaülikoolis avaliku sektori ökonoomika magistrikraadi ning omab varasemaid töökogemusi raamatupidaja-palgaarvestajana tööstus- ja logistikasektorites. Jane omab pikaajalist kogemust palga- ja personaliarvestuse programmidega Taavi Personal, Taavi Palk ja Merit Palk ning on kokku puutunud ka Fujitsu Persona tarkvaraga. Raamatupidamisarvestuse poolelt omab ta kogemust Standard Books, SimplBooks ja Directo tarkvaradega.

 

HARIDUS

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (EQF); raamatupidaja, tase 5
Tallinna Tehnikaülikool; MA avaliku sektori ökonoomika cum laude
Tallinna Tehnikaülikool; BA rahvamajandus cum laude

 

KEELED

Eesti
Inglise