Maarika H

Maarika Heinsalu

Payroll and Reporting Services Senior Manager

Palgaarvestus- ja aruandlusteenus

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Maarika liitus BDO Eesti meeskonnaga 2019. aasta oktoobris ning on palgaarvestus- ja aruandlusteenuste projektijuht pakkudes neid teenuseid nii suurematele kui väiksematele ettevõtetele Eestis ja välismaal. Igapäevase töö hulka käib ka uute klientide otsimine ning pakkumiste koostamine. Väga huvitavaks osaks oma tööst peab Maarika suhtlust ja koostööd klientidega ning erinevate programmiprotsesside arendust.

Enne BDO-sse tööle asumist töötas Maarika pilvepõhiste personali- ja palgaarvestusteenuste pakkuja  Zalaris juures ning energeetika- ja automaatikavaldkonnas tegutsevas rahvusvahelises ettevõttes ABB. Peamisteks tööülesanneteks eelmistel ametikohtadel oli aruandluse koostamine, andmete kontroll ning igapäevane personali- ja palgaarvestus. Lisaks omab Maarika pikaajalist kogemust summeeritud tööaja arvestuse osas.

Oma igapäevatöös kasutab Maarika Taavi Personali ja Taavi Palka ning SAP HR moodulit ning omab kogemust ka Microsoft Dynamics AXiga.

Maarika on Tallinna Majanduskooli mitmekordne vilistlane, omandades 2008 kõigepealt sekretäritöö diplomi ja 2015 rakenduskõrghariduse personalitöö õppekaval. Oma teadmiste ja oskuste pidevaks täiendamiseks osaleb Maarika mitmetel erialastel koolitustel.

 

HARIDUS

Tallinna Majanduskool; personalitöö
Tallinna Majanduskool; sekretäritöö
Abja Gümnaasium

KEELED

Eesti (emakeel)
Inglise