Taili

Taili Järva

Payroll and Reporting Services Manager

Palgaarvestus- ja aruandlusteenus

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Taili alustas tööd BDO Eesti meeskonnas 2022. aasta augustikuus palgaarvestuse projektijuhi ametipositsioonil.

Numbritega töötamine on Tailile alati südamelähedane olnud, mistõttu majandusarvestusalane karjäärivalik oli asjade loomulik kulg. Tailil on pikaajaline töökogemus nii raamatupidajana kui ka vanemraamatupidajana mitmes advokaadibüroos ning tootmisettevõttes. Ta on oma varasemas töös kokku puutunud näiteks Soome ja Rootsi käibemaksudeklaratsioonide koostamise ja esitamisega ning OSS käibemaksu erikorra juurutamisega rahvusvahelises kaugmüüki teostavas ettevõttes.

Oma iseloomult on Taili väga kohusetundlik, sõbralik ja õppimishimuline. Palgaarvestuse juures paelub teda enim valdkonna mitmekülgsus, mis pakub hulganisti väljakutseid ning nõuab pidevat enesetäiendamist.

Taili tööülesanneteks on rahvusvahelistele ettevõtetele palgaarvestuse teostamine, erinevate aruannete koostamine vastavalt kliendi vajadustele, TSD-de ning  palgaarvestusega seonduvate statistikaaruannete esitamine ja kliendisuhtluse korraldamine. Oma igapäevatöös enim kasutatavateks programmideks on Taavi Personal ja Taavi Palk. Raamatupidamisarvestuse poolelt omab ta kogemust Standard Books, Oracle NetSuite ja Directo tarkvaradega.

Taili on omandanud majandusarvestusalase hariduse Tallinna Tehnikaülikoolis ja 2020. aasta sügisel sooritas ta raamatupidaja 5. taseme kutseeksami. Oma teadmiste ja kogemuste täiendamiseks osaleb Taili aktiivselt BDO sisestel- ja välistel erialakoolitustel.

 

 

HARIDUS

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (EQF); raamatupidaja, tase 5
Tallinna Tehnikaülikool; Rakenduskõrgharidusõpe - majandusarvestus ja ettevõtluse juhtimine cum laude
Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium

 

KEELED

Eesti (emakeel)
Inglise