Väärtuse hindamine & ärianalüüs

Väärtuse hindamine & ärianalüüs

Meie hindamismetoodika järgib kõrgeimaid standardeid ja on kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud teoreetiliste lähenemistega. Läheneme protsessile terviklikult läbi ärimaailma toimivate seoste tundmise. Enamike tehingute, vaidluste või planeerimise käigus esineb vaid üks kordumatu võimalus presenteerida kõiki õigeid fakte kindlustamaks optimaalne tulemus. Selle saavutamine eeldab asjakohaste ärialaste, juriidiliste, tehniliste ning majanduskeskkonnaalaste teadmiste kaasamist.

Hindamised on tihti vajalikud kiirel ja stressirohkel ajal, olgu selle põhjuseks aktsionäride lahkhelid, võimalik müük, ärialase suhte lõpp või tavapärane aastalõpuaudit. Meie eesmärk on pakkuda erakordsel tasemel teenust õigeaegselt ja mõistliku tasuga. Meie mitmekesine kogemuste pagas minimaliseerib situatsioonid, millega meil varasem kokkupuude puuduks. Samuti oleme valmis olema toeks sagedasti esinevates olukordades, kus senisel koostööpartneril ei ole võimalik huvide konflikti tõttu klienti nõustada – tänu meie meeskkonna laiapõhjalistele kogemustele suudame läbi suhtluse kliendi senise partneriga pakkuda kliendile kvaliteetset teenust, minimaliseerides seejuures riskid ning võimalikud arusaamatused.

BDO hindamisteenuste meeskond on spetsialiseerunud sõltumatule ettevõtete hindamisele, millel võivad olla erinevad eesmärgid. Meie varasemate tööde hulgas on nii raamatupidamislikel, maksualastel, kohtuprotsessidega seotud, perekondlikel ning kaubanduslikel eesmärkidel koostatud raporteid.

 Valik meie olulisematest hindamisvaldkondadest:

 • aktsiaomandi/ ettevõtte (äritegevuse) väärtuse hindamine;
 • sõltumatud eksperthinnangud;
 • immmateriaalse ja intellektuaalse vara väärtuse hindamine;
 • ostuanalüüsid;
 • tasuvusanalüüsid;
 • vara kaetava väärtuse testimine;
 • tööandja aktsia- ja optsiooniprogrammid;
 • laenud ja derivatiivid;
 • kohtuabi ja vaidluste lahendamine;
 • maksuplaneerimine ja seotud formaalsused;
 • ettevõtete strateegiline väärtusloome nõustamine;
 • omandamised, ühinemised, jagunemised, eraldumised.