Andmekaitse & konsultatsioonid

Andmekaitse & konsultatsioonid

Alates ajast, mil Euroopa Liidus loodi uus isikuandmete kaitse raamistik (GDPR), on paljude äriühingute ette kerkinud vajadus see valdkond korrastada ja vastavusse viia kehtivate õigusaktidega. Tegevuskava koostamiseks aitame klientidel viia läbi auditi, et andmetöötlus kaardistada ning nõustame neid ka edasiste sammude juures. Ehkki GDPR on kogu Euroopa Liidus kehtiv üldmäärus, muudavad olukorra keerulisemaks liikmesriikide erinõuded. Palgaarvestusteenuse pakkujana oleme korduvalt ise läbi teinud erinevaid suurte organisatsioonide andmekaitse ja infoturbe auditeid ja jagame oma kogemusi klientidega hea meelega.

Meie teenuste hulka kuuluvad näiteks:

  • Ettevõtte isikuandmete kaardistamine
  • Andmekaitse audit
  • Infoturbe audit
  • Andmekaitsealane konsultatsioon