This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Tööstusharud

Tarbekaubad ja teenused

Tarbekaubad ja teenused

Tarbekaupade ja teenuste pakkujad on juba aastaid pidanud tööstusharu kiirete muutustega toime tulema. Rahvusvaheline laienemine, ühinemised ja ülevõtmised, e-kaubandus, küberjulgeoleku teemad ja tarneahela muutused sunnivad ettevõtteid tegevust ja ärimudeleid ümber kujundama. 

Finantsteenused

Finantsteenused

Regulatsioonid muutuvad, konkurents kasvab – finantsteenuste sektor on mitmest küljest tuntava surve all. Kõigi segmentide ettevõtted, alates riskifondidest, kes peavad vastama üha uutele nõudmistele, kuni kindlustusandjateni, kes peavad tagama küberturvalisuse, on silmitsi terve rea katsumustega, mis võivad mõjutada nii finants- kui ka äritulemusi.

Tootmine

Tootmine

Kõikuvate energia- ja toormehindade tingimustes on tootmismeetodite analüüs olulisem kui kunagi varem ning ehkki muutusi tarbijate käitumises ja nõudluses on raske prognoosida ja mõõta, on see kokkuhoiu ja tööviljakuse suurendamise seisukohast äärmiselt oluline.

Loodusvarad

Loodusvarad

Situatsioonis, kus toormehinnad kõiguvad ja keskkonnaprobleemid on seadusandjate kõrgendatud tähelepanu all, on loodusvarade sektor suurema surve all kui kunagi varem. Ettevõtete edu sõltub sellest, kas nad suudavad parandada majandustulemusi, suurendada efektiivsust, leida uusi tarneallikaid ja täita pidevalt muutuvate õigusaktide, sh maksuseaduste ja aruandlusstandardite nõudeid. Loodusvarade sektori ettevõtted vajavad pädevaid nõustajaid, kes aitaksid probleemidele lahendusi leida ja annaksid soovitusi selle kohta, kuidas efektiivust tõsta ja äritegevuse haaret laiendada.  

Kolmas sektor ja haridus

Kolmas sektor ja haridus

Tänapäeva kogukonnad vajavad abi ja teenuseid, mida pakuvad mittetulundusühingud ja haridusasutused. Samas seisavad needsamad ühingud silmitsi enda probleemidega. Piiratud rahaliste vahendite tingimustes on mittetulundusühingud sunnitud leidma uusi ja uuendusmeelseid raha hankimise ja paigutamise strateegiaid.

Kutseteenused

Kutseteenused

Kutseteenuseid pakkuvad ettevõtted arenevad kiiresti, sest nende tegevust mõjutavad üha kasvav konkurents, reguleeritus, tehnoloogia kasutamine ja rahvusvahelistumine. Edu võtmeks on koostöö nõustajatega, kes oskavad teid nende katsumustega toimetulekul aidata.

Avalik sektor

Avalik sektor

Avaliku sektori juhid on järjest suurema surve all, sest peavad saavutama vähemaga rohkem. See on kaasa toonud uued regulatsioonid ja töökorraldused. Riigile kuuluvad äriühingud ja -üksused ning nende omandi- ja juhtimisküsimused on suure avaliku tähelepanu all.

Kinnisvara ja ehitus

Kinnisvara ja ehitus

Kinnisvara- ja ehitussektori trendid muutuvad pidevalt. Uued segmendid, tööstusharud ja rahastamisallikad ning tõeliselt globaalne turg mõjutavad tööstusharu dünaamikat. Ettevõtted otsivad nõustajaid, kes mõistaksid sektori väljakutseid ja aitaksid võimalusi maksimaalselt ära kasutada.

Tehnoloogia ja loodusteadused

Tehnoloogia ja loodusteadused

Eripalgelises tehnoloogiasektoris, kuhu kuuluvad infotehnoloogia (tark- ja riistvara), meedia ja meelelahutus ning telekommunikatsioon, on üks peamisi edu võtmeid innovatsioon. BDO on valmis arenema koos teiega.