This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
Artikkel:

Põhipuhkuse arvestamise meetodid

05 veebruar 2019

Terje Kaasik, Partner, Head of Payroll & Reporting Services |

Lähenemas on puhkuste ajakava kinnitamise kuupäev, mis annab märku, et suvi ning puhkuste kasutamise hooaeg pole enam kaugel. Kindlasti tekitab see küsimusi, kuidas puhkusetasu siis ikkagi täpsemalt arvutatakse. Järgnevalt annangi lühikese ülevaate erinevate puhkusetasu arvestamise meetodite kohta.

Puhkusetasu makstakse hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud teisiti (TLS § 70 lg 2). Töölepingu lõppemisel on tööandja kohustatud hüvitama töötajale kasutamata jäänud aegumata põhipuhkuse päevad rahas (TLS § 71). Tööinspektsiooni seisukohast lähtuvalt makstakse töötajale kasutamata jäänud aegumata põhipuhkuse päevad välja kahe komakoha täpsusega. Kasutamata jäänud aegumata põhipuhkuse kompensatsiooni tasu arvestamisel kasutatakse keskmist kalendripäevatasu.

Vastavalt valitsuse määrusele „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“ arvutatakse puhkusetasu kas töölepingus kokkulepitud töötasu säilitamise meetodil või kuue eelmise kalendrikuu keskmise kalendripäevatasu alusel. Vajaduse tekke kuuks loetakse alati kuud, kuhu langeb eelviimane tööpäev enne puhkuse algust ning mille töötasu on töötajale sissenõutavaks muutunud, st kokkulepitud palgapäevad on saabunud. Arvestada tuleb, et sissenõutavaks muutuvad tasud alles kesköö saabumisel, seda isegi siis, kui töötasu väljamaks võis olla keskpäeval.

Puhkusetasu arvestamisel kasutatakse kokkulepitud töötasu säilitamise meetodit juhul, kui töötajale maksti arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kalendrikuu eest muutumatu suurusega töötasu (sh ka kokkuleppelisi lisatasusid). See tähendab, et arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuuel kuul ei ole toimunud lepingulisi töötasu muudatusi. Puhkusel ja/või haiguslehel oldud aega ei arvestata töötasu muudatuste alla. Puhkusetasu suurus töötasu säilitamise meetodil leitakse jagades lepingujärgse töötasu suuruse antud kuu normtööpäevade arvuga ning korrutades saadud tulemuse puhkuse kestvuse perioodi jäävate tööpäevade arvuga.

Kui puhkusetasu arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kalendrikuu jooksul oli töötajal töötasu muudatusi ning tehtud töö eest boonustasude väljamakseid, siis tuleb puhkusetasu arvutada keskmise kalendripäevatasu alusel. Keskmise kalendripäeva tasu leidmiseks liidetakse ühelt poolt kuue kuu töötasud (töötatud aja eest saadud tasud) ning teiselt poolt kuue kuu kalendripäevade arv. Kalendripäevadest lahutatakse maha mittetöötatud aja kalendripäevad (nt puhkusel, haiguslehel jm töölt eemal oldud aja kalendripäevad). Kalendripäevade hulka ei arvestata ka riigi- ja rahvuspühasid. Saadud kuue kuu tasude summa jagatakse kuue kuu kalendripäevade summaga. Saadud jagatis on keskmine kalendripäevatasu, mis korrutatakse puhkuse kestvuse kalendripäevade arvuga. Nii kujunebki puhkusetasu kuue eelnenud kuu keskmise kalendripäevatasu alusel.

Juhul, kui puhkusetasu on välja makstud, kuid nende tasude arvutamise vajaduse tekke eelnenud kuue kuu töötasus tehakse hiljem muudatusi (nt makstakse töö eest tehtud boonustasusid eelnevate perioodide eest või toimub töötasu suurenemine), siis määruse järgi ei tule puhkusetasu ümber arvestada.

Juhul, kui tööandja ei maksa puhkusetasu õigeaegselt või ei pea kokkuleppest kinni, tekib töötajal õigus nõuda viivitusintressi ehk viivist. Viivist hakatakse arvestama kohustuse sissenõutavaks muutumise hetkest (seadusest tulenevast või kokkulepitud hetkest) ja kuni kohase täitmiseni (VÕS § 113 lg 1).

Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord määratleb, kuidas on õige seaduse alusel põhipuhkust arvestada. Seejuures võib tööandja alati rakendada arvutusmeetodit, mis annab töötaja jaoks soodsama tulemuse. See tähendab, et kuigi ettevõte peaks töötajale puhkusetasu arvestama kuue kuu keskmise tasu alusel, võib ettevõte töötajale töötasu säilitada, kui see tuleb soodsam (või vastupidi).

Iga ettevõtte hingeelu on väga erinev. Sellegipoolest on näha, et tööandjad on enamasti valinud just viimase variandi, pakkudes oma töötajatele ühe hüvena kasulikumat puhkusetasu arvestamise meetodit. Lisaks ka puhkusetasude ümberarvestusi, kui esineb preemiate, boonuste jm tehtud töö eest saadud tasude väljamakseid eelmiste perioodide eest. 

BDO palgaarvestuse osakonna spetsialistid vastavad ja nõustavad meeleldi põhipuhkuse arvestuse metoodika teemal. Iga klient on ainulaadne, seega arvestame iga ettevõtte pisidetailide ja sise-eeskirjadega, et pakkuda kvaliteetset palgaarvestuse teenust. Võta ühendust meie osakonna spetsialistidega ja küsi konsultatsiooni juba täna.