Finantskontroller sisekontrollisüsteemi osana

Kas sinu ettevõttel on sisekontrollisüsteemid paigas ja kas oled mõelnud, kui efektiivne on sinu ettevõtte sisekontrolli keskkond? Finantskontrolleril on oluline roll sisekontrollisüsteemi osana, kuna korrektsed finantsandmed on abiks äriprotsesside väljatöötamisel, et muuta sinu ettevõtet efektiivsemaks.

Sisekontrolli peamisteks funktsioonideks on olemasolevate äriprotsesside kaardistamine ning nende toimimise kontrollimine. Protsessid peavad olema dokumenteeritud ja ka reaalselt toimima. Seega sisekontroll peab andma kindlustunde, et asjad  reaalses elus nii toimivad nagu nad paberil kirjas on või vastupidi, et on paberil kirjas nii nagu nad reaalselt ka toimivad. Heaks näiteks on raamatupidamine, mille võimalik mittetoimimine on ettevõtte jaoks oluliseks operatsiooniriskiks.

Finantskontroller alustab sisuliselt sealt, kus raamatupidaja lõpetab: koostab juhtkonna ja grupi jaoks detailseid aruandeid, kontrollib eelarve täitmist, analüüsib tulusid ja kulusid, otsib põhjuseid, kus ja miks eelarve ja tegelik tulemus erinevad jne. Väiksemates ettevõtetes täidab kontrolleri rolli tihti kas (pea)raamatupidaja või juht ise, kuid efektiivsusele mõeldes on mõistlik need funktsioonid eraldada. Nii jaotub töökoormus ühtlasemalt ning kõik osapooled saavad süvendatult tegeleda oma ametikohale vastavate ülesannetega. See vähendab ühtlasi ka inimlikust eksimusest tekkivate vigade tõenäosust.

Lisaks sellele, et selgeks saada, millised on ettevõtte tegelikud finantstulemused võrreldes prognoosituga, aitab kontroller efektiivse sisekontrollisüsteemi osana vältida erinevaid negatiivseid tagajärgi. Näiteks ajakulu ja finantskahju, mis tuleneb erinevatele seadustele ja regulatsioonidele mittevastavusest, võimalikest kohtuvaidlustest või ka võimalikust töötajate poolsest andmetega manipuleerimisest. Käibe- ja tootmismahtude kasvades on finantskontroller abiks ka piirmäärade jälgimisel, millal ettevõttel tekib näiteks ülevaatuse- või auditi kohustus ja osundab õigeaegselt sellele, mis omakorda loob võimaluse, et ettevõte saab aegsasti võtta vajalikud pakkumised ja ei jää aurannete esitamisega hiljaks.

Kuniks aga töömahud ei ole täiskohaga finantskontrolleri palkamiseks piisavad, on hea võimalus see teenus sisse osta. Finantskontroller ei ole mugavusteenus vaid efektiivsusest hooliva juhtkonna oluline abiline.

Kontrolleri igapäevatööst saad lähemalt lugeda intervjuust BDO Eesti kontrolleritega SIIN

Juhul, kui teil tekib teema kohta täiendavaid küsimusi, pöörduge palun BDO Eesti spetsialistide poole.