This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Finantskontrolleri teenus

Ettevõtte kasvades tekib vajadus finantskontrolleri järele, kes aitaks finantsjuhti raamatupidamise ja ettevõtte rahanduse haldamisel. Kontrolleritena töötavad tihti inimesed , kellel on küll kokkupuude auditeerimisega, aga tihti puudub neil otsene raamatupidaja kogemus. See võib aga olla takistuseks tööülesannetes, mis nõuavad põhjalikumat arusaamist raamatupidamise tehnilistest aspektidest.

Teenuse sisse ostmisel on teil ühe töötaja asemel professionaalide meeskond, mis omakorda tagab teenuse kõrge kvaliteedi ja järjepidevuse. Kontrolleriteenuse osutajateks on peamiselt pikaaegse auditi taustaga professionaalid, keda toetavad raamatupidamiskogemusega spetsialistid, tagades nii teenuse mitmekülgsuse. Lisaks on BDO Eestil seljataga rahvusvaheline tugivõrgustik igakülgselt toetamaks teie äriprotsesse.

Kontrolleriteenuse raames saame Teid näiteks aidata järgmiste ülesannetega:

  • Eelarvestamine
  • Eelarve ja tegeliku tulemuse võrdlus
  • Andmetöötlus ning andmeanalüüs Excelis
  • Rahavoogude planeerimine ja analüüs
  • Etteantud vormidel/platvormides/programmides tähtaegne raporteerimine erinevatele gruppidele nii Eestis kui välismaal
  • Finants-/raamatupidamisprogrammide juurutamine
  • Uute raamatupidamisstandardite juurutamine
  • Igapäevaste raamatupidamistoimingute monitoorimine
  • Auditi protsessi haldamine