This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Juhtimisaruandlus

Hästi korraldatud ja usaldusväärne finantsjuhtimine on kasumlikkuse jälgimisel võtmetähtsusega. Paljud arendusprojektid ja muutused nõuavad aga süstemaatilist lähenemist, mis tagaks, et nende otsest ja kaudset mõju saaks hinnata vajaliku kindlusega.

Koostame soovitud detailsuse ja liigendusega juhtimisarvestuse aruandeid, mis on kooskõlas teie sisemiste eeskirjade ja nõuetega. Aruanded põhinevad teie esitatud vormidel, arvestuspõhimõtetel ja/või juhistel. Kui vaja, võivad meie spetsialistid teile sobivad vormid välja töötada.

Meie juhtimisaruandluse teenuste hulka kuuluvad:

  • kontserniaruandlus;
  • kuluarvestus;
  • rahavoogude prognoosimine;
  • IFRS-i ja Eesti finantsaruandluse standardi kohane juhtimisaruandlus.