Digitaalsed varad ja kohustised ( sh. krüptovarad)

Digitaalsed varad ja kohustised ( sh. krüptovarad)

 

Alates Bitcoini laialdasemast levikust 2010. aastatest alates on digitaalsed varad, sh krüptovarad, järjest rohkem ettevõtete bilanssi ilmunud. Järjest enam on ka tekkinud ettevõtteid, kes kasutavad oma äritegevuses plokiahela tehnoloogiat laiemalt. Krüptoturg on küll väga heitlik, kuid usume BDO-s, et plokiahela tehnoloogia on tulnud selleks, et jääda ning sellele leitakse järjest rohkem kasutusviise.

Digitaalsete varade ja kohustiste raamatupidamisega seoses on regulatiivsel tasandil veel suhteliselt vähe täpsemaid juhiseid, ning näiteks IFRS ja Eesti finantsaruandluse standardite kohane praktika erinevad siin nüanssides märkimisväärselt. Sellepärast on krüptovara või -kohustisi omava ettevõtte puhul oluline, et ka raamatupidaja on nendes spetsiifilistes valdkondades pädev ja suudab sellisel kiiresti areneval maastikul tegutseva ettevõtte juhtkonnaga kaasa mõelda ning lahendusi pakkuda.

BDO-s saame teid muuhulgas aidata järgmiste ülesannete lahendamisega:

  • Digitaalsete varade ja kohustiste, sh krüptovarade ja -kohustiste raamatupidamisarvestuse ja -aruandluse ülesseadmine;
  • sektorispetsiifiliste raamatupidamisstandardite monitoorimine ja nõustamine;
  • tehingute igapäevane raamatupidamine, finantsaruandlus ja maksuaruandlus;
  • majandusaasta aruannete koostamine;
  • sektorispetsiifiline aruandlus Finantsinspektsioonile ja Eesti Pangale.