Raamatupidamine kohalikele ettevõtetele

Raamatupidamine kohalikele ettevõtetele

Korrektne ja täpne raamatupidamine lisab ettevõttele usaldusväärsust. Tänu laiale teenuste valikule ja suurele kogemusele saame aidata kõigis raamatupidamisküsimustes. Meie teenused loovad ja tugevdavad turuosaliste vahelist usaldust. BDO tunnusjoonteks on personaalne lähenemine, usaldusväärsus, parim kvaliteet ja tugeva rahvusvahelise võrgustiku tugi.

Teenuse sisse ostmisel võib olla märkimisväärseid eeliseid. Arvestus- ja aruandlusprotsessi  ümberkorraldamine võimaldab tegevust ringi kujundada, efektiivust tõsta ja kulusid kokku hoida ulatuses, mis oma töötajate ja struktuuriga võimalik ei oleks. Tugiteenuseid pakkuvatel ettevõtetel on sageli kõige uuemad lahendused ja tehnoloogiad, mis aitavad aruandluse kiirust ja täpsust suurendada.

BDO raamatupidamis-, palgaarvestus- ja muud äritugiteenused on mõeldud nii suurtele kui ka väikestele, nii kohalikele kui ka rahvusvahelistele ettevõtetele. Meie spetsialistide pühendumus ja kogemused lasevad kliendil oma põhitegevusele keskenduda ja olla kindel, et tema finantsid on asjatundlikult korraldatud. Teenindame enam kui 160 ettevõtet ja ligikaudu 40% neist on olnud meie kliendid juba enam kui seitse aastat. BDO lahendused kujundatakse vastavalt konkreetse ettevõtte ootustele ja vajadustele. Meie lahenduste portfelli kuuluvad:

 • igakuine raamatupidamine kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga või IFRS-iga;
 • aastaaruande koostamine ja konsolideerimine;
 • muude kohustuslike aruannete koostamine ja esitamine, nt aruanded statistikaametile, Eesti Pangale ja finantsinspektsioonile, sihtfinantseerimise aruanded, saldoandmikud ja eelarve täitmise aruanded;
 • palgaarvestus ja -aruandlus ning palkade väljamaksmine;
 • maksudeklaratsioonide täitmine ja esitamine;
 • organisatsioonipõhise raamatupidamis- ja aruandlussüsteemi kujundamine ja juurutamine;
 • juhtimis- ja kuluarvestus ning vastav aruandlus;
 • kokkuleppelised või valitud raamatupidamis- ja aruandlusteenused, nt kontsernisisene aruandlus;
 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine;
 • finantsjuhi/finantskontrolleri teenused;
 • raamatupidamise järelevalve ettevõtetes, millele ei laiene auditi või ülevaatuse kohustus, et anda juhtkonnale kindlus, et raamatupidamine vastab nõuetele;
 • raamatupidamisprotseduuride analüüs eesmärgiga anda nõu, kuidas süsteemi paremaks muuta ja riske maandada;
 • konsulteerimine konkreetsetes raamatupidamisküsimustes.

Kui soovite, saame osutada kokkulepitud mahus teenuseid teie asukohas.

Meie spetsialistidel on põhjalikud teadmised eri sektorite ja eri tüüpi ettevõtete raamatupidamisest.