Konsolideerimine

Edukad ettevõtted kasvavad enamasti läbi omandamiste – ostes üles konkurente või teisi ettevõtteid. Kui üks ettevõte omandab teise üle valitseva mõju (kontrolli), siis raamatupidamist reguleerivate õigusaktide kohaselt tuleb esitada konsolideeritud raamatupidamise aruanne. Seda sõltumata sellest, kas omandatud ettevõte ühendatakse omandajaga või jäetakse tegutsema eraldi ettevõttena.

BDO saab aidata, kui vajate abi järgnevas:

  • äriühenduste ning tütar- ja sidusettevõtetega seotud tehingute kajastamine;
  • kontserniettevõtetelt konsolideerimiseks vajalike andmete kogumine;
  • konsolideerimiseks vajaliku aruandluse väljatöötamine.

Eesti õigusaktide kohaselt on konsolideeriv üksus emaettevõte või muu raamatupidamiskohustuslane, kellel on valitsev mõju teise raamatupidamiskohustuslase (konsolideeritava üksuse) üle. Emaettevõtte või muu raamatupidamiskohustuslase valitsev mõju võib muuhulgas tuleneda järgmistest asjaoludest:

  • suurem kui 50%-line osalus konsolideeritava üksuse hääleõiguses;
  • seadusest või lepingust tulenev õigus asutajaõigusi teostades või üldkoosoleku otsusega nimetada või tagasi kutsuda enamikku tegevjuhtkonnast või kõrgema juhtorgani liikmetest.

Teatud juhtudel on konsolideeriv üksus konsolideeritud aruande koostamise kohustusest vabastatud.