Aastaaruanded

Aastaaruanded

Meil on pikaajaline ja mitmekülgne raamatupidamise aruannete koostamise kogemus. Aitame koostada nii Eesti finantsaruandluse standardi kui ka rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) kohaseid aruandeid ja anname aruandlusküsimustes asjatundlikku nõu.

Raamatupidamiskohustuslane peab iga majandusaasta lõpus koostama majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aruandest, tegevusaruandest, vandeaudiitori aruandest (kui audit on kohustuslik) ja kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepanekust. Aastaaruanne tuleb esitada isegi juhul, kui aasta jooksul ei tehtud ühtegi tehingut. Kinnitatud aastaaruanne tuleb äriregistrile esitada kuue kuu jooksul peale majandusaasta lõppu.