Tegevusaruande koostamine

Tavapäraselt saab ettevõtetes uue aasta algusega hoo sisse ka lõppenud majandusaasta aruande koostamine, millest ühe osa moodustab tegevusaruanne.

Ettevõte ei peaks suhtuma tegevusaruande koostamisse kui järjekordsesse seadusest tuleneva nõude täitmisesse. Tegevusaruanne on hea võimalus tutvustada ettevõtte äritegevust ja eesmärke ning luua sellega kuvandit nii klientidele, koostööpartneritele kui ka ülejäänud avalikkusele. Sellest tulenevalt on tegevusaruande koostamine hea turundustööriist ka siis kui raamatupidamise seadus selle koostamist otseselt ei nõua (vastavalt seadusele, erinevalt teistest ettevõtetest, ei pea mikroettevõtted tegevusaruannet moodustama).

Eelkõige lasub tegevusaruande koostamise vastutus ettevõtte juhtkonnal ning selle aluseks võetakse vastavalt Raamatupidamise seaduses välja toodud nõuded. Kui aga majanduaasta aruannet formuleerides tekib olukord, kus tegevusaruande koostamiseks näib ressursse puudu jäävat, võta ühendust BDO ekspertidega, kes saavad teie ettevõtet selles küsimuses aidata.

Meil on selles valdkonnas hulgaliselt kogemusi, mida teie ettevõtte heaks kasutada.

 

Samal teemal varem ilmunud:

Aastaaruande koostamisest läbi kommunikatsiooni prisma